KOSTRA nøkkeltall

Kristiansund - 1505 (Møre og Romsdal)

Bolig

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kristiansund Kostragruppe 09 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 659 655 621 628 620 . . . 12 129 12 005 37 648 37 531 39 706 13 209 13 230 98 092 97 142 96 435 95 151 94 898 110 994 110 171 109 495 108 360 108 128 6 130 6 126 5 908 5 848 5 626
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 27 27 26 26 26 . . . 18 18 19 19 18 19 19 21 21 21 20 20 21 21 20 20 20 23 23 22 22 21
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 51 56 62 65 66 . . . 58 60 52 52 53 17 16 52 53 54 54 55 48 48 49 49 50 54 60 60 56 55
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 2 013 5 472 13 498 2 764 1 669 . . . 1 439 1 346 1 527 1 565 1 763 839 1 233 1 426 1 526 1 621 1 408 1 089 1 473 1 509 1 495 1 335 1 108 1 525 2 036 2 504 1 687 1 507
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 9 405 3 503 8 419 13 617 18 103 . . . 11 807 12 820 9 857 10 191 10 522 14 786 17 409 9 216 9 560 9 579 10 064 10 840 9 865 10 293 10 413 10 721 11 752 11 400 10 429 10 862 11 948 13 175
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 23 17 0 8 5 . . . 27 28 32 35 28 65 64 29 29 27 26 26 33 32 31 31 30 28 29 17 19 18
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 12 15 21 10 11 . . . 234 241 1 304 1 497 1 462 1 024 967 2 449 2 661 2 606 2 583 2 599 3 323 3 473 3 574 3 607 3 566 42 48 55 44 41
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,6 1,8 2,0 1,7 2,3 . . . 1,6 1,5 1,4 1,4 1,5 0,8 0,8 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,1 1,1 1,3 1,1 1,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 24,1 20,5 17,8 19,8 19,6 . . . 13,5 13,5 17,9 16,3 14,9 23,9 23,2 16,2 14,6 13,4 14,6 14,8 17,3 15,7 14,5 15,8 15,9 12,8 11,4 10,4 11,1 10,4

Kontakt