KOSTRA nøkkeltall

Kristiansund - 1505 (Møre og Romsdal)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kristiansund Kostragruppe 09 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 6 901 8 419 8 542 8 043 8 229 . . . 7 698 8 176 7 565 7 879 7 920 8 253 8 838 7 978 8 318 8 391 8 059 8 378 7 972 8 384 8 370 8 082 8 433 7 086 6 833 7 097 6 699 6 992
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,5 4,3 4,3 4,8 5,4 . . . 4,6 4,5 4,6 4,5 4,7 4,3 4,1 4,6 4,5 4,6 4,5 4,3 4,7 4,5 4,6 4,5 4,3 4,0 3,8 3,8 4,0 3,7
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,6 4,4 3,7 4,5 4,7 . . . 4,8 4,4 4,7 4,8 4,8 4,7 4,4 4,9 4,8 4,8 4,7 4,4 4,9 4,9 4,8 4,7 4,4 4,4 4,1 4,0 4,0 3,8
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,1 4,3 4,4 4,0 .. . . . 3,6 .. 3,6 3,5 3,6 3,3 .. 3,9 3,9 3,8 3,7 .. 3,8 3,8 3,8 3,7 .. 4,1 4,1 4,1 3,9 ..
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 57 002 76 494 79 177 81 112 102 064 . . . 51 269 60 924 44 682 48 283 52 582 69 004 83 933 46 496 49 927 54 773 55 624 63 322 47 588 51 176 56 100 57 131 65 632 44 005 50 549 54 018 55 090 64 471
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 33 538 36 838 36 083 46 817 38 406 . . . 44 352 50 349 39 822 40 409 43 214 49 758 61 955 38 055 39 375 41 826 44 295 47 364 38 052 39 442 42 142 44 904 48 941 32 761 32 219 32 156 31 733 35 846
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 400 864 451 778 349 870 441 704 342 151 . . . 428 598 428 827 449 822 468 285 454 606 422 479 407 525 432 705 447 044 447 964 436 680 430 792 430 457 445 112 444 837 435 293 428 490 418 134 393 523 404 229 413 503 396 996
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 21,5 17,6 18,5 16,4 16,7 . . . 19,7 17,8 19,8 18,9 19,1 16,1 14,0 19,9 18,9 18,6 17,5 16,4 19,6 18,7 18,3 17,3 16,1 20,8 19,1 19,5 20,3 17,0
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 48 70 78 96 91 . . . 88 92 87 88 88 94 96 86 87 88 90 91 87 88 89 91 92 77 80 80 87 85
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr) kr 6 333 7 736 7 852 7 404 7 564 . . . 7 081 7 535 6 953 7 238 7 272 7 323 7 858 7 313 7 622 7 681 7 379 7 678 7 284 7 656 7 633 7 372 7 700 6 519 6 287 6 517 6 154 6 431
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent) prosent .. .. .. .. 2,8 . . . .. 3,3 .. .. .. .. 2,8 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,2 .. .. .. .. 3,3

Kontakt