KOSTRA nøkkeltall

Kongsberg - 3006 (Viken)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kongsberg Kostragruppe 09 Landet uten Oslo Landet Viken
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . . . . 91 . . . . 94 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 . . . . 87
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . . . . 0,38 . . . . 0,52 0,68 0,67 0,73 0,71 0,54 0,65 0,65 0,70 0,67 0,48 . . . . 0,53
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . . . . 100,0 . . . . 97,9 95,9 95,6 95,5 96,2 96,3 95,4 95,2 95,1 95,8 96,2 . . . . 96,9
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . . . . 127 . . . . 129 166 155 154 154 139 168 158 155 153 138 . . . . 115
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 100 . . . . 84 85 84 83 83 84 84 83 82 82 83 . . . . 84
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 0 . . . . 12 11 12 12 13 12 12 13 13 14 13 . . . . 11
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 0 . . . . 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 . . . . 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 0 . . . . 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . . 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 0 . . . . 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 . . . . 4
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 100 . . . . 98 95 95 95 96 97 95 95 94 96 96 . . . . 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . . . . 0 . . . . 2 6 5 5 4 3 5 4 4 4 3 . . . . 2

Kontakt