KOSTRA nøkkeltall

Jevnaker - 0532 (Oppland)

Barnevern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Jevnaker Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 7 317 8 351 6 990 7 314 6 056 6 286 6 871 7 514 6 291 6 770 7 368 8 077 7 109 7 756 8 104 8 487 6 415 6 854 7 978 8 319 6 451 6 879 7 972 8 385 7 017 7 596 9 202 10 246
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,6 4,9 7,5 6,1 4,6 5,0 4,9 4,8 4,6 4,8 5,0 4,7 4,7 5,2 5,0 4,6 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 4,9 5,4 5,3 5,0
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,1 4,7 6,3 6,5 4,9 5,1 5,2 5,1 4,8 5,0 5,0 4,9 4,9 5,4 5,4 4,9 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,7 5,4 5,5 5,1
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 6,6 5,5 4,6 3,6 3,9 4,0 4,0 3,9 3,8 4,1 4,3 4,3 4,3 4,5 4,7 4,7 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 4,1 4,2 4,6 4,7
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 30 796 39 229 36 592 42 431 36 692 39 524 41 690 47 001 39 882 40 852 41 231 45 289 37 435 37 843 42 960 44 344 43 172 44 795 46 496 49 929 44 612 46 002 47 588 51 177 44 853 48 579 53 848 67 627
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 30 095 54 960 46 254 64 721 31 025 29 624 31 830 32 704 33 289 31 547 31 246 32 660 31 650 31 730 33 750 32 753 33 347 34 874 37 963 39 268 33 639 34 898 37 956 39 334 36 333 38 870 37 544 35 356
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 295 391 283 250 285 619 301 381 389 699 390 348 398 760 423 993 374 908 383 632 386 613 411 444 381 307 390 457 385 435 407 694 376 779 392 767 429 998 443 947 373 089 390 110 427 473 441 690 376 357 406 182 468 015 580 611
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 25,7 20,0 20,3 18,6 22,0 21,7 21,5 21,0 22,4 22,2 21,8 21,7 21,5 22,0 21,5 19,5 20,0 19,9 19,9 18,9 19,7 19,8 19,6 18,7 19,2 18,2 18,5 16,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 98 83 97 95 84 88 90 89 85 85 91 91 76 78 81 84 82 85 86 87 83 86 87 88 78 82 79 86

Kontakt