KOSTRA nøkkeltall

Hurum - 0628 (Buskerud)

Regnskap

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hurum Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,6 3,1 0,2 -3,2 3,7 4,2 2,7 1,4 2,9 3,3 2,7 1,0 2,9 4,1 3,7 2,2 3,0 4,0 3,8 2,6 3,0 3,9 3,4 1,9
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,9 3,1 0,3 -0,8 2,2 2,4 1,8 1,3 1,6 2,1 1,7 1,2 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 2,1 2,1 1,9 1,4
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 18,1 16,7 19,7 14,0 24,2 24,5 24,1 23,5 21,4 24,3 25,9 26,3 19,0 20,9 21,7 21,8 16,0 17,8 18,2 17,9 11,8 15,5 14,8 16,1
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -2,1 23,1 22,5 25,0 35,0 42,5 44,3 49,9 21,4 26,4 29,1 31,8 36,6 39,6 39,5 42,3 34,2 37,2 35,9 39,1 31,8 33,5 32,2 32,4
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 86,9 90,2 92,3 94,4 103,6 105,6 109,9 114,7 84,3 87,8 93,1 98,1 101,1 101,3 101,9 105,6 98,9 98,9 98,6 101,8 96,7 97,8 97,6 102,0
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 48 256 50 324 52 438 53 072 47 026 49 315 50 737 52 283 49 448 51 953 53 530 55 089 49 775 52 158 53 619 55 124 50 630 53 174 54 801 56 328 48 242 51 115 52 898 54 379
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,8 5,9 7,2 6,3 9,4 11,0 12,7 12,9 6,0 7,3 8,7 9,5 7,2 8,5 10,1 11,2 7,1 8,3 9,6 10,9 8,9 10,2 11,1 12,1
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 12,6 18,9 13,5 18,0 17,2 19,1 18,1 18,1 12,6 13,3 13,7 16,1 14,5 14,7 14,5 15,2 15,1 14,9 14,6 15,3 15,1 13,3 12,5 14,2
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent -121,3 -27,9 38,8 18,8 14,0 25,1 24,9 22,3 24,3 18,9 13,5 20,9 23,9 24,7 24,5 25,8 27,4 30,7 29,3 34,3 22,7 26,7 27,2 26,1

Kontakt