KOSTRA nøkkeltall

Hurum - 0628 (Buskerud)

Barnevern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hurum Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 8 600 9 332 8 212 9 381 6 056 6 286 6 871 7 514 7 109 7 756 8 104 8 487 6 415 6 854 7 978 8 319 6 451 6 879 7 972 8 385 7 330 7 739 8 813 8 805
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,1 6,0 6,3 6,8 4,6 5,0 4,9 4,8 4,7 5,2 5,0 4,6 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 4,7 5,1 5,2 4,5
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,7 6,6 6,4 7,3 4,9 5,1 5,2 5,1 4,9 5,4 5,4 4,9 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,9 5,3 5,3 4,7
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,8 5,1 5,0 4,8 3,9 4,0 4,0 3,9 4,3 4,5 4,7 4,7 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 4,0 4,0 4,1 4,0
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 44 721 44 136 48 188 44 165 36 692 39 524 41 690 47 001 37 435 37 843 42 960 44 344 43 172 44 795 46 496 49 929 44 612 46 002 47 588 51 177 43 228 47 226 50 895 54 905
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 62 774 69 186 44 506 43 080 31 025 29 624 31 830 32 704 31 650 31 730 33 750 32 753 33 347 34 874 37 963 39 268 33 639 34 898 37 956 39 334 43 227 46 737 54 264 51 858
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 377 622 326 976 349 722 365 925 389 699 390 348 398 760 423 993 381 307 390 457 385 435 407 694 376 779 392 767 429 998 443 947 373 089 390 110 427 473 441 690 383 222 399 612 420 481 435 367
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 20,1 17,3 16,1 18,4 22,0 21,7 21,5 21,0 21,5 22,0 21,5 19,5 20,0 19,9 19,9 18,9 19,7 19,8 19,6 18,7 23,3 22,7 21,6 18,9
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 86 88 92 95 84 88 90 89 76 78 81 84 82 85 86 87 83 86 87 88 90 93 96 96

Kontakt