KOSTRA nøkkeltall

Hornindal - 1444 (Sogn og Fjordane)

Landbruk

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hornindal Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,9 0,4 0,3 0,2 0,1 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 675 367 227 201 132 9 674 10 474 10 095 8 533 7 453 35 474 36 518 36 906 41 055 39 655 685 998 710 507 726 132 784 105 830 758 685 998 710 507 726 132 784 105 830 758 40 507 43 111 44 138 45 067 51 852 40 507 43 111 44 138 45 067 51 852 40 507 43 111 44 138 45 067 51 852
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 3,5 1,9 1,2 1,0 0,7 3,2 3,5 3,4 3,2 .. 3,6 3,7 3,7 4,2 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 4,0 4,2 4,3 4,4 .. 4,0 4,2 4,3 4,4 .. 4,0 4,2 4,3 4,4 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 194 195 195 195 195 3 020 3 003 3 003 2 644 .. 9 976 9 981 9 981 9 890 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 10 196 10 207 10 207 10 184 .. 10 196 10 207 10 207 10 184 .. 10 196 10 207 10 207 10 184 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 68 68 65 62 61 570 552 537 431 .. 1 853 1 818 1 754 1 696 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 2 978 2 934 2 876 2 836 .. 2 978 2 934 2 876 2 836 .. 2 978 2 934 2 876 2 836 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 10 397 10 179 10 067 10 004 9 657 119 345 119 256 117 000 93 751 .. 420 860 421 265 424 157 424 456 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 428 021 425 637 427 277 425 810 .. 428 021 425 637 427 277 425 810 .. 428 021 425 637 427 277 425 810 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 46 075 44 925 44 925 44 875 44 875 1 149 901 1 147 298 1 147 298 954 105 .. 4 498 898 4 430 744 4 430 744 4 438 010 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 2 236 116 2 268 318 2 268 318 2 277 442 .. 2 236 116 2 268 318 2 268 318 2 277 442 .. 2 236 116 2 268 318 2 268 318 2 277 442 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 4,0 0,0 0,0 0,6 12,0 55,5 17,5 36,0 21,5 57,9 474,8 480,8 228,6 322,1 163,2 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 9 170,8 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 9 172,8 259,5 282,3 279,5 259,4 268,6 259,5 282,3 279,5 259,4 268,6 259,5 282,3 279,5 259,4 268,6
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 4,0 0,0 0,0 0,6 12,0 36,1 11,6 35,6 15,2 56,4 151,3 180,1 61,2 90,6 85,7 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 4 599,1 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 4 600,1 222,9 163,2 187,6 179,8 226,0 222,9 163,2 187,6 179,8 226,0 222,9 163,2 187,6 179,8 226,0
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4 5,9 0,4 6,3 1,5 323,5 300,7 167,4 231,5 77,5 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 571,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 572,7 36,6 119,1 91,9 79,6 42,6 36,6 119,1 91,9 79,6 42,6 36,6 119,1 91,9 79,6 42,6
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 0 23 173 14 355 166 182 237 290 1 613 1 022 1 336 1 933 1 282 18 139 21 565 22 702 24 855 27 493 18 139 21 575 22 702 24 855 27 493 295 507 714 587 787 295 507 714 587 787 295 507 714 587 787
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 3 4 4 9 6 132 123 87 80 97 446 531 360 424 490 9 167 9 071 8 007 8 172 7 954 9 175 9 080 8 008 8 182 7 959 422 421 319 322 304 422 421 319 322 304 422 421 319 322 304

Kontakt