KOSTRA nøkkeltall

Hornindal - 1444 (Sogn og Fjordane)

Kommunalt avløp

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hornindal Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Selvkostgrad (prosent) prosent 99 100 105 100 100 0 0 0 0 93 0 0 0 0 96 97 99 100 97 98 97 99 100 97 98 0 0 0 0 99 0 0 0 0 99 0 0 0 0 99
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 5 780 5 951 6 128 6 128 6 128 3 459 3 551 3 442 3 476 3 814 3 903 4 059 4 026 4 026 4 218 3 762 3 823 3 923 3 930 4 142 3 759 3 819 3 920 3 927 4 139 3 170 3 225 3 356 3 356 3 547 3 170 3 225 3 356 3 356 3 547 3 170 3 225 3 356 3 356 3 547
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,53 0,57 0,57 0,56 0,64 0,57 0,61 0,62 0,60 0,68 0,33 0,31 0,35 0,34 0,33 0,33 0,31 0,35 0,34 0,33 0,33 0,31 0,35 0,34 0,33
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent 13,7 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 45,5 47,3 50,0 53,9 .. 53,9 55,5 57,7 60,9 .. 57,9 53,9 48,3 56,3 .. 57,9 53,9 48,3 56,3 .. 57,9 53,9 48,3 56,3 ..

Kontakt