KOSTRA nøkkeltall

Hornindal - 1444 (Sogn og Fjordane)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 16.03.2020.

Brukerdata (IPLOS): 32 kommuner har feil i fordeling av tjenestemottakere etter alder og kjønn i de foreløpige tallene for 2019 på https://www.ssb.no/statbank/list/pleie/. Tallene per tjenestetype totalt er ikke påvirket av dette.

Kommunene som er berørt av feilen: Oppegård, Bærum, Ullensaker, Oslo, Sør-Odal, Ringebu, Øyer, Gausdal, Kongsberg, Larvik, Sande i Vestfold, Nome, Sauherad, Birkenes, Kristiansand, Stavanger, Time, Bergen, Eidfjord, Os i Hordaland, Vaksdal, Osterøy, Årdal, Ålesund, Sunndal, Harstad, Berg, Porsanger, Gamvik, Berlevåg, Oppdal, Leka.

Årsverk: For årene 2015-2018 er årsverkene for noen utdanningsgrupper plassert feil, noe som blant annet påvirker andelen med helsefaglig utdanning.  

Opprettede tall blir publisert 15. juni 2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hornindal Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 32 855 34 093 37 493 40 027 41 380 34 358 35 871 37 623 41 531 40 083 37 828 39 274 40 895 44 056 43 098 23 072 24 341 25 456 27 245 28 741 22 599 23 751 24 800 26 539 27 998 30 200 31 972 33 967 35 992 38 432 30 200 31 972 33 967 35 992 38 432 30 200 31 972 33 967 35 992 38 432
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 432,7 459,7 494,5 502,2 470,3 414,4 402,5 412,9 437,6 408,4 460,8 467,2 478,3 485,6 461,9 289,9 292,3 300,0 306,2 313,6 278,7 280,6 288,0 293,5 300,1 364,4 365,6 382,6 382,9 397,0 364,4 365,6 382,6 382,9 397,0 364,4 365,6 382,6 382,9 397,0
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 37,2 36,2 37,7 37,2 38,3 32,5 32,2 32,5 31,9 31,5 34,5 34,3 34,2 34,7 34,8 30,9 31,4 31,1 31,9 32,4 30,0 30,3 30,0 30,8 31,3 33,0 33,8 34,1 34,7 35,2 33,0 33,8 34,1 34,7 35,2 33,0 33,8 34,1 34,7 35,2
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 74,0 75,8 70,9 76,3 79,2 73,9 76,9 74,5 75,1 78,8 72,4 74,6 73,6 73,0 79,7 74,3 75,5 75,7 75,5 77,7 73,8 75,1 75,3 75,2 77,5 70,5 71,7 72,7 73,4 75,8 70,5 71,7 72,7 73,4 75,8 70,5 71,7 72,7 73,4 75,8
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,60 0,63 0,71 0,80 0,76 0,55 0,53 0,54 0,63 0,61 0,57 0,59 0,59 0,59 0,53 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,59 0,55 0,59 0,58 0,60 0,59 0,55 0,59 0,58 0,60 0,59 0,55 0,59 0,58 0,60
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 41,2 44,2 40,5 31,6 26,9 36,4 36,2 34,3 30,8 28,1 36,8 35,9 35,9 36,0 37,1 33,3 32,9 32,4 31,6 30,3 33,0 32,5 32,0 31,2 30,1 36,6 39,5 38,7 37,5 36,1 36,6 39,5 38,7 37,5 36,1 36,6 39,5 38,7 37,5 36,1
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 16,1 21,1 17,3 18,6 26,2 38,8 39,2 39,9 23,1 45,3 35,6 35,9 35,8 20,6 41,4 46,1 46,5 47,0 47,5 47,6 45,8 46,3 46,8 47,4 47,2 37,6 37,9 37,6 39,9 39,5 37,6 37,9 37,6 39,9 39,5 37,6 37,9 37,6 39,9 39,5
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 17,6 19,8 25,0 25,3 26,9 16,2 9,1 17,5 16,4 14,8 17,9 18,4 17,3 16,1 13,6 13,2 13,0 12,6 12,1 11,3 13,6 13,3 12,9 12,4 11,3 13,3 13,7 13,3 12,7 12,3 13,3 13,7 13,3 12,7 12,3 13,3 13,7 13,3 12,7 12,3
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 84,5 82,9 86,8 87,0 100,0 89,3 90,3 91,3 94,5 93,3 86,9 87,7 89,2 89,7 90,9 83,7 84,2 86,6 87,8 89,2 84,6 86,9 92,9 92,5 92,5 84,6 86,9 92,9 92,5 92,5 84,6 86,9 92,9 92,5 92,5
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 2 229 2 511 2 564 2 959 3 302 3 083 3 174 3 383 3 460 4 400 3 005 3 128 3 245 3 644 4 070 3 119 3 295 3 439 3 710 3 839 3 097 3 251 3 381 3 642 3 802 3 059 3 207 3 333 3 683 3 928 3 059 3 207 3 333 3 683 3 928 3 059 3 207 3 333 3 683 3 928
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 6,5 6,0 5,9 5,4 5,3 11,6 11,2 10,7 10,2 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,51 0,49 0,47 0,54 0,49 0,40 0,72 0,38 0,43 0,55 0,38 0,39 0,39 0,45 0,49 0,54 0,56 0,55 0,57 0,56 0,53 0,55 0,55 0,56 0,56 0,39 0,38 0,39 0,43 0,43 0,39 0,38 0,39 0,43 0,43 0,39 0,38 0,39 0,43 0,43
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,64 0,00 0,00 0,00 0,38 0,78 0,64 0,64 0,65 0,67 0,68 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,58 0,79 0,74 0,84 0,86 0,58 0,79 0,74 0,84 0,86 0,58 0,79 0,74 0,84 0,86
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 5,7 5,1 5,9 5,7 6,4 5,6 5,7 5,8 5,7 5,7 5,8 6,1 6,1 6,2 6,1 4,6 4,7 4,6 4,8 4,9 4,4 4,6 4,5 4,7 4,8 5,2 5,3 5,3 5,4 5,6 5,2 5,3 5,3 5,4 5,6 5,2 5,3 5,3 5,4 5,6
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 16,7 16,7 17,0 17,4 17,2 13,6 13,7 13,8 15,0 13,5 16,2 16,5 16,5 16,8 16,3 10,5 10,7 11,1 11,3 11,4 10,5 10,6 11,0 11,2 11,2 12,8 12,7 13,4 13,9 14,1 12,8 12,7 13,4 13,9 14,1 12,8 12,7 13,4 13,9 14,1
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 13,3 13,4 13,6 13,9 13,8 11,1 11,1 11,2 12,2 12,3 11,1 11,5 11,6 12,7 12,1 9,1 9,2 9,5 9,6 9,7 9,0 9,1 9,4 9,5 9,6 10,8 10,7 11,1 11,1 11,1 10,8 10,7 11,1 11,1 11,1 10,8 10,7 11,1 11,1 11,1
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 43,4 34,2 35,6 36,2 36,9 36,6 40,0 38,4 46,4 48,6 41,9 40,8 40,1 45,7 52,3 33,7 36,6 38,9 42,1 44,1 33,6 36,6 39,0 42,5 44,5 38,4 39,6 43,7 45,6 47,7 38,4 39,6 43,7 45,6 47,7 38,4 39,6 43,7 45,6 47,7
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 90,9 93,3 111,1 140,0 118,8 68,9 61,3 62,9 103,5 47,8 52,0 54,0 54,5 90,3 57,6 88,6 91,8 90,6 90,6 93,5 83,3 87,7 88,6 88,4 90,2 98,0 93,7 91,5 97,9 101,7 98,0 93,7 91,5 97,9 101,7 98,0 93,7 91,5 97,9 101,7
1Fram til og med 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Etter det gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt