KOSTRA nøkkeltall

Hornindal - 1444 (Sogn og Fjordane)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hornindal Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 16 19 20 15 15 611 611 651 490 387 1 660 1 744 1 847 1 854 1 744 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 2 651 2 856 3 051 2 979 2 849 2 651 2 856 3 051 2 979 2 849 2 651 2 856 3 051 2 979 2 849
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 13 16 17 13 13 30 30 33 30 26 31 33 35 36 34 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 24 26 28 27 26 24 26 28 27 26 24 26 28 27 26
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 88 74 0 93 93 63 64 60 65 61 57 58 56 56 58 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 54 50 52 53 57 54 50 52 53 57 54 50 52 53 57
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 924 82 83 3 380 1 426 2 262 3 642 3 761 4 228 2 019 3 109 3 584 3 596 2 431 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 2 771 2 907 2 421 2 338 1 366 2 771 2 907 2 421 2 338 1 366 2 771 2 907 2 421 2 338 1 366
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 14 563 8 250 8 933 9 467 9 667 7 874 7 977 6 427 8 715 5 303 11 686 12 483 13 028 11 808 12 029 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 5 002 4 946 4 991 5 907 6 508 5 002 4 946 4 991 5 907 6 508 5 002 4 946 4 991 5 907 6 508
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 60 0 60 0 0 18 8 21 31 15 22 24 23 17 26 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 25 18 20 18 20 25 18 20 18 20 25 18 20 18 20
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 11 12 7 3 12 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 15 19 23 14 13 15 19 23 14 13 15 19 23 14 13
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : : 2,4 1,4 1,4 1,3 3,9 2,1 1,4 1,9 1,7 2,8 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,1 1,0 1,0 0,9 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 1,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall : 8,3 8,5 5,2 : 11,6 12,9 10,3 8,6 18,2 13,7 14,1 10,2 8,7 13,3 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 13,1 13,2 10,5 9,9 8,0 13,1 13,2 10,5 9,9 8,0 13,1 13,2 10,5 9,9 8,0

Kontakt