KOSTRA nøkkeltall

Holmestrand - 3802 (Vestfold og Telemark)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Holmestrand Kostragruppe 09 Landet uten Oslo Landet Vestfold og Telemark
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Selvkostgrad (prosent) prosent . . . 100 100 .. .. .. 100 99 98 97 99 98 98 98 97 99 98 98 . . . 100 98
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr . . . 5 597 5 735 .. .. .. 4 266 4 400 3 841 3 930 4 144 4 321 4 435 3 837 3 927 4 141 4 317 4 430 . . . 4 956 4 930
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent . . . .. 0,10 .. .. .. .. .. 0,57 0,56 0,57 0,60 0,64 0,62 0,60 0,61 0,64 0,67 . . . 0,75 0,75
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent . . . 29,6 63,1 .. .. .. .. .. 50,0 53,9 41,4 47,8 63,6 57,7 60,9 35,3 40,6 69,0 . . . 81,5 87,4

Kontakt