KOSTRA nøkkeltall

Herøy - 1515 (Møre og Romsdal)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Herøy (Møre og Romsdal) Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,4 9,3 9,1 8,7 8,2 8,6 8,7 8,9 8,9 8,9 8,3 8,5 8,7 8,7 8,1 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 7,9 8,0 8,0 7,9 7,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 18 173 87 55 229 257 266 283 303 312 204 216 229 260 290 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 159 177 180 199 244
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,35 4,91 4,36 4,69 3,70 4,64 4,44 4,62 4,46 4,57 4,55 4,61 4,67 4,65 4,74 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 5,79 5,79 5,60 5,67 5,20
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 240 195 256 212 276 68 69 78 71 80 89 97 99 77 88 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 84 79 97 75 75
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 545 434 650 623 754 474 522 519 578 571 478 520 557 577 585 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 402 415 441 466 516
Herav utgifter til renhold (kr) kr 4 8 14 10 14 131 154 152 161 164 152 156 158 170 175 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 111 123 132 131 150
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 124 121 128 122 168 99 107 108 127 120 106 112 113 126 144 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 99 99 101 109 113
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt