KOSTRA nøkkeltall

Herøy - 1515 (Møre og Romsdal)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Herøy (Møre og Romsdal) Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 050 1 246 1 197 1 178 1 134 811 859 922 987 1 004 887 959 1 013 1 082 1 290 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 1 201 1 308 1 335 1 440 1 519
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 893 1 056 1 013 994 955 629 667 723 772 790 724 798 858 837 995 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 989 1 080 1 098 1 180 1 252
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 157 190 184 184 179 182 192 199 215 214 163 161 154 245 296 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 212 227 237 260 267
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 972 1 149 1 116 1 054 928 553 563 616 674 702 659 712 739 785 978 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 860 943 957 1 023 1 076
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 79 94 104 70 18 27 29 34 43 34 23 8 -5 71 88 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 12 21 16 35 28
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 893 1 056 1 012 984 910 526 534 582 631 668 636 703 744 714 890 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 848 922 941 987 1 048
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,28 0,28 0,28 0,28 0,17 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,72 0,73 0,73 0,75 0,77
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,22 0,22 0,22 0,22 0,17 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,26 0,26 0,27 0,27 0,26
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,06 0,06 0,06 0,06 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,47 0,46 0,48 0,51
Antall bygningsbranner (antall) antall 2 3 3 6 2 215 202 228 219 182 148 146 164 182 126 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 100 126 132 136 128
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 13 18 15 38 10 1 058 622 490 577 452 941 653 562 521 365 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 998 675 449 529 469

Kontakt