KOSTRA nøkkeltall

Hareid - 1517 (Møre og Romsdal)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hareid Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 4 2 4 1 0 37 47 48 38 22 143 137 143 123 133 96 85 89 86 82 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 166 123 125 95 80 166 123 125 95 80
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. 67 33 50 .. 30 15 16 23 19 13 10 19 29 26 29 23 24 35 32 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 38 41 44 54 45 38 41 44 54 45
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 102 42 59 85 60 1 708 1 781 1 986 1 738 1 076 7 383 6 199 6 189 5 706 5 927 4 990 4 253 4 540 3 817 3 288 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 5 938 5 110 5 138 4 498 4 312 5 938 5 110 5 138 4 498 4 312
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 22 .. 21 31 .. 1 189 1 286 779 803 .. 3 862 4 186 2 406 2 420 .. 2 544 3 321 1 584 2 294 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 3 280 2 604 1 988 2 100 .. 3 280 2 604 1 988 2 100
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 57 .. 486 103 .. 16 14 16 15 .. 15 15 16 14 .. 15 14 38 21 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 17 15 35 22 .. 17 15 35 22
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 70 39 201 92 .. 35 27 37 31 .. 31 28 34 32 .. 36 34 45 40 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 39 32 45 52 .. 39 32 45 52
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 19 .. 32 14 42 16 18 16 10 13 17 19 17 18 21 18 28 20 22 21 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 21 26 22 25 26 21 26 22 25 26
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. 1 0 .. 8 1 2 5 .. 42 70 33 33 .. 7 62 41 15 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 60 51 58 21 .. 60 51 58 21
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 3 1 .. 2 1 23 26 73 18 6 138 84 91 129 122 68 80 83 109 14 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 177 82 128 195 155 177 82 128 195 155
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 .. 100 100 .. 92 96 100 100 .. 87 96 98 97 .. 73 97 96 97 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 96 97 97 97 .. 96 97 97 97
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. 50 .. .. 50 50 50 36 .. 50 50 49 47 .. 49 49 48 50 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 48 49 46 49 .. 48 49 46 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 79 .. .. 93 80 67 64 76 69 90 74 86 82 71 82 83 93 74 76 71 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 85 82 73 73 86 85 82 73 73 86
Netto endring i antall boliger (antall) antall 29 8 .. .. .. 414 370 0 .. .. 690 1 130 0 .. .. 1 205 1 034 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 1 455 1 325 0 .. .. 1 455 1 325 0 .. ..

Kontakt