4435_1517
4435_1517
kostra
2019-08-20T00:25:00.000Z
no
tjenesteområde Kommunalt avløp Hareid, faktaark Kommunalt avløp Hareid

KOSTRA nøkkeltall

Hareid - 1517 (Møre og Romsdal)

Kommunalt avløp

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hareid Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 99 100 97 97 99 100 97 0 0 0 0
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 2 078 2 209 2 299 2 730 4 446 4 602 4 562 4 811 4 192 4 270 4 311 4 645 3 901 3 517 3 797 4 354 3 724 3 774 3 894 4 146 3 721 3 771 3 891 4 143 3 078 3 067 3 121 3 354
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,41 0,41 0,63 1,01 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,53 0,57 0,56 0,56 0,57 0,61 0,61 0,60 0,33 0,35 0,48 0,51
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 45,5 47,3 50,0 51,3 53,9 55,5 57,7 58,7 48,7 50,0 40,8 55,0

Kontakt