KOSTRA nøkkeltall

Hammerfest - Hámmerfeasta - 5406 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Klima og energi

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hammerfest Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . . . 108 121 113 126 144 113 150 111 126 134 96 138 113 127 132 91 138 . . . 99 133
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 0,76 0,90 0,66 0,71 0,75 0,66 0,86 0,67 0,73 0,71 0,54 0,75 0,65 0,70 0,67 0,48 0,70 . . . 0,64 0,78
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . . . 98,2 98,6 99,0 98,0 96,5 96,4 95,9 95,6 95,5 96,2 96,3 95,9 95,2 95,1 95,8 96,2 95,8 . . . 97,0 97,1
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . . . 206 210 147 147 169 162 164 155 154 154 140 143 158 155 153 138 174 . . . 185 183
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 85 85 89 87 87 83 80 84 83 83 84 82 83 82 82 84 85 . . . 88 86
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 14 14 5 7 9 15 16 12 12 13 12 13 13 13 14 13 12 . . . 10 12
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 . . . 0 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 1 1 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . 1 1
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 4 3 2 1 1 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 . . . 1 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 98 98 97 96 97 95 95 95 95 96 97 96 95 94 96 96 97 . . . 97 96
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . . . 1 2 4 5 5 5 6 5 5 4 3 3 4 4 4 3 2 . . . 2 2

Kontakt