KOSTRA nøkkeltall

Hammerfest - Hámmerfeasta - 5406 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hammerfest Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 2 688 2 608 1 013 1 082 1 290 1 692 1 850 1 153 1 242 1 292 1 309 1 383 1 106 1 180 1 228 1 262 1 330 . . . 1 563 1 664
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 2 106 2 075 858 837 995 1 342 1 454 929 993 1 036 1 053 1 106 897 950 990 1 026 1 074 . . . 1 265 1 342
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr . . . 583 533 154 245 296 350 395 224 248 255 256 277 209 230 238 236 257 . . . 298 322
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 2 342 2 395 739 785 978 1 228 1 356 822 889 919 893 985 794 849 880 874 945 . . . 1 216 1 271
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 313 309 -5 71 88 92 126 57 71 65 65 80 56 69 65 64 79 . . . 98 75
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 2 028 2 086 744 714 890 1 136 1 230 765 818 853 829 905 738 780 815 809 867 . . . 1 118 1 197
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 1,85 0,00 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,72 0,75 0,75 0,70 0,70 0,71 0,74 0,74 . . . 0,86 0,85
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,35 0,00 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 . . . 0,28 0,28
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 1,50 0,00 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,47 0,50 0,50 0,46 0,47 0,47 0,50 0,50 . . . 0,58 0,57
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . 8 9 164 182 126 120 105 2 711 2 939 2 798 2 601 2 839 3 079 3 318 3 160 2 966 3 238 . . . 147 163
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . 29 0 562 521 365 363 193 9 745 9 041 8 137 7 295 5 445 11 145 9 312 8 183 7 444 5 676 . . . 943 518

Kontakt