KOSTRA nøkkeltall

Hamarøy - Hábmer - 1849 (Nordland)

Klima og energi

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hamarøy - Hábmer Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . . 185 177 115 123 121 137 115 123 121 137 115 123 121 137 102 109 111 126 101 109 113 127 111 128 123 146 111 128 123 146 111 128 123 146
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . . 0,93 1,13 0,90 0,90 0,87 0,97 0,90 0,90 0,87 0,97 0,90 0,90 0,87 0,97 0,67 0,68 0,67 0,73 0,63 0,65 0,65 0,70 0,79 0,80 0,81 0,91 0,79 0,80 0,81 0,91 0,79 0,80 0,81 0,91
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . . 100,0 100,0 97,9 98,4 97,2 97,4 97,9 98,4 97,2 97,4 97,9 98,4 97,2 97,4 95,8 95,9 95,6 95,5 95,5 95,4 95,2 95,1 98,0 97,9 97,6 97,8 98,0 97,9 97,6 97,8 98,0 97,9 97,6 97,8
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . . 0 170 200 286 195 198 200 286 195 198 200 286 195 198 147 166 155 154 154 168 158 155 155 185 162 173 155 185 162 173 155 185 162 173
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . 0 100 81 93 88 89 81 93 88 89 81 93 88 89 84 85 84 83 82 84 83 82 84 85 85 85 84 85 85 85 84 85 85 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . 0 0 3 2 4 4 3 2 4 4 3 2 4 4 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 12 13 13 13 12 13 13 13 12 13
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . 0 0 14 2 2 2 14 2 2 2 14 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . 0 0 2 3 6 5 2 3 6 5 2 3 6 5 2 2 2 3 3 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . 0 100 86 98 97 97 86 98 97 97 86 98 97 97 94 95 95 95 94 95 95 95 95 95 95 96 95 95 95 96 95 95 95 96
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . . .. 0 36 5 6 6 36 5 6 6 36 5 6 6 7 6 5 5 6 5 4 4 4 3 3 1 4 3 3 1 4 3 3 1

Kontakt