KOSTRA nøkkeltall

Hamarøy - Hábmer - 1849 (Nordland)

Grunnskole

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hamarøy - Hábmer Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 118,8 82,7 46,3 69,5 61,5 59,3 67,9 53,9 61,5 59,3 67,9 53,9 61,5 59,3 67,9 53,9 35,1 37,5 38,2 37,3 31,7 33,3 33,7 32,5 48,8 57,4 51,0 50,8 48,8 57,4 51,0 50,8 48,8 57,4 51,0 50,8
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 99,8 125,6 115,1 101,6 167,8 162,7 167,9 171,4 167,8 162,7 167,9 171,4 167,8 162,7 167,9 171,4 131,0 132,8 135,4 137,6 129,6 130,6 133,6 136,1 137,2 152,3 150,5 151,3 137,2 152,3 150,5 151,3 137,2 152,3 150,5 151,3
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 6,9 11,4 12,4 8,7 4,9 6,7 6,3 6,2 4,9 6,7 6,3 6,2 4,9 6,7 6,3 6,2 5,3 5,6 5,5 5,2 7,0 7,2 7,1 6,7 4,2 4,9 5,1 4,6 4,2 4,9 5,1 4,6 4,2 4,9 5,1 4,6
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 11,5 6,5 3,9 7,1 10,4 10,3 10,3 10,1 10,4 10,3 10,3 10,1 10,4 10,3 10,3 10,1 7,9 7,8 7,9 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 9,9 9,6 9,6 9,9 9,9 9,6 9,6 9,9 9,9 9,6 9,6 9,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent : 82,4 85,0 : 67,3 67,8 72,1 70,4 67,3 67,8 72,1 70,4 67,3 67,8 72,1 70,4 69,4 72,0 72,8 73,5 70,2 72,7 73,4 74,2 67,1 70,5 66,7 68,4 67,1 70,5 66,7 68,4 67,1 70,5 66,7 68,4
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent : 94,1 60,0 64,7 67,2 62,3 66,1 64,4 67,2 62,3 66,1 64,4 67,2 62,3 66,1 64,4 69,9 69,4 69,2 69,6 70,5 70,3 70,1 70,3 68,1 65,6 65,2 63,7 68,1 65,6 65,2 63,7 68,1 65,6 65,2 63,7
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 10,4 13,7 10,5 9,7 10,7 11,0 10,5 10,4 10,7 11,0 10,5 10,4 10,7 11,0 10,5 10,4 16,6 16,6 16,5 16,2 17,0 17,0 16,8 16,5 14,3 14,4 13,9 13,9 14,3 14,4 13,9 13,9 14,3 14,4 13,9 13,9
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 36,7 41,3 38,5 40,5 40,9 41,3 40,9 41,6 40,9 41,3 40,9 41,6 40,9 41,3 40,9 41,6 40,7 41,1 41,4 41,7 40,8 41,2 41,4 41,8 40,7 40,9 41,3 41,6 40,7 40,9 41,3 41,6 40,7 40,9 41,3 41,6
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 17,5 17,9 17,8 15,8 21,8 21,2 20,9 20,7 21,8 21,2 20,9 20,7 21,8 21,2 20,9 20,7 24,1 23,7 23,2 23,1 23,3 23,0 22,5 22,5 22,6 22,2 21,7 22,1 22,6 22,2 21,7 22,1 22,6 22,2 21,7 22,1
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 159 514,1 169 491,9 175 171,4 167 073,0 161 622,8 164 086,9 171 410,5 178 396,7 161 622,8 164 086,9 171 410,5 178 396,7 161 622,8 164 086,9 171 410,5 178 396,7 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 561,8 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 008,5 115 676,4 119 081,3 123 846,3 130 613,0 115 676,4 119 081,3 123 846,3 130 613,0 115 676,4 119 081,3 123 846,3 130 613,0
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt