KOSTRA nøkkeltall

Halsa - 1571 (Møre og Romsdal)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.06.2020.

Rettelogg for Kommunalt avløp

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Halsa Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 99 100 97 91 102 96 95 97 96 98 97 99 97 96 98 97 99 99 98 100 100 100
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr .. 3 917 3 917 3 917 3 972 .. 3 903 4 059 4 026 4 218 .. 3 762 3 841 3 930 4 144 .. 3 759 3 837 3 927 4 141 .. 3 078 3 067 3 191 3 450
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,20 0,20 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,53 0,57 0,57 0,56 0,57 0,57 0,61 0,62 0,60 0,61 0,33 0,35 0,48 0,51 0,47
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent 18,3 18,9 18,9 18,9 18,9 .. .. .. .. .. 45,5 47,3 50,0 53,9 41,1 53,9 55,5 57,7 60,9 35,1 48,7 50,0 40,8 55,0 61,2

Kontakt