KOSTRA nøkkeltall

Halsa - 1571 (Møre og Romsdal)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Halsa Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 10,1 10,1 9,9 9,0 10,4 8,9 9,0 9,1 9,3 9,3 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 7,9 8,0 8,0 7,9 7,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 130 127 136 146 153 206 242 279 296 409 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 159 177 180 199 244
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 7,66 7,41 7,55 7,53 7,58 8,05 8,14 8,42 8,76 7,78 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 5,79 5,79 5,60 5,67 5,20
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 65 93 90 82 257 82 92 89 88 79 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 84 79 97 75 75
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 508 530 594 669 679 517 534 537 564 624 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 402 415 441 466 516
Herav utgifter til renhold (kr) kr 143 156 221 225 235 151 160 168 173 184 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 111 123 132 131 150
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 115 102 101 86 86 130 137 133 144 159 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 99 99 101 109 113
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt