KOSTRA nøkkeltall

Hægebostad - 1034 (Vest-Agder)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hægebostad Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 10,7 10,4 11,3 12,8 8,9 9,0 9,1 9,3 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,6 8,8 8,3 8,4
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 81 86 83 90 206 242 279 296 242 258 271 278 246 259 279 288 219 247 299 264
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 6,92 6,92 7,25 7,33 8,05 8,14 8,42 8,76 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 4,96 5,18 5,17 4,88
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 194 187 119 171 82 92 89 88 86 94 100 99 93 101 109 109 71 94 108 103
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 501 485 548 657 517 534 537 564 482 515 517 562 481 525 540 581 498 514 519 583
Herav utgifter til renhold (kr) kr 192 186 178 250 151 160 168 173 144 152 157 161 143 150 156 159 153 155 156 166
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 121 131 130 176 130 137 133 144 102 109 111 126 101 109 113 127 83 87 94 122
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt