KOSTRA nøkkeltall

Hábmer - Hamarøy - 1875 (Nordland - Nordlánnda)

Husholdningsavfall

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Hamarøy Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr . . . 2 979 2 979 3 187 3 240 3 268 3 255 3 381 2 715 2 774 2 851 2 997 3 140 2 717 2 777 2 855 3 002 3 145 2 995 3 119 3 165 3 258 3 442
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent . . . 45,4 .. 35,1 35,8 36,8 35,5 36,4 39,0 40,0 40,8 41,5 45,2 39,0 39,8 40,7 41,1 44,6 42,4 45,7 42,8 41,4 45,6
Selvkostgrad (prosent) prosent . . . .. .. 0 99 96 100 123 99 99 99 100 100 99 99 99 100 100 0 100 96 98 96
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg . . . 0,0 0,0 442,4 450,4 454,6 506,0 344,9 440,6 436,2 441,9 471,2 409,5 425,8 420,4 423,8 448,6 395,1 383,1 391,4 437,8 481,3 221,0

Kontakt