KOSTRA nøkkeltall

Hå - 1119 (Rogaland)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Rogaland Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 20 305 21 399 22 804 23 945 25 596 18 997 20 270 21 228 22 741 23 545 25 078 26 382 27 575 29 372 28 535 25 078 26 382 27 575 29 372 28 535 27 027 28 573 29 920 32 236 34 180 23 072 24 341 25 456 27 245 28 772 22 599 23 751 24 800 26 539 28 025 20 155 21 065 22 096 23 593 24 891 20 155 21 065 22 096 23 593 24 891
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 248,6 257,9 260,8 273,4 271,1 238,4 242,7 252,0 260,8 257,3 328,7 331,9 321,8 331,8 306,7 328,7 331,9 321,8 331,8 306,7 349,9 355,3 367,8 368,7 378,1 289,9 292,3 300,0 306,2 313,7 278,7 280,6 288,0 293,5 300,2 250,5 251,6 256,8 266,3 269,3 250,5 251,6 256,8 266,3 269,3
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 27,6 28,0 28,5 28,4 29,4 28,4 29,1 29,2 29,7 30,0 33,5 34,1 34,0 34,8 32,4 33,5 34,1 34,0 34,8 32,4 33,3 33,7 33,2 34,6 34,6 30,9 31,4 31,1 31,9 32,4 30,0 30,3 30,0 30,8 31,3 27,9 28,4 28,4 28,8 29,7 27,9 28,4 28,4 28,8 29,7
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 82,5 82,3 83,0 82,3 84,2 77,1 77,2 77,2 76,6 77,0 75,4 75,8 78,0 78,1 79,3 75,4 75,8 78,0 78,1 79,3 77,3 77,8 77,7 77,9 78,9 76,9 77,5 77,6 77,5 77,7 76,4 77,0 77,2 77,1 77,5 78,1 79,1 79,6 79,4 80,0 78,1 79,1 79,6 79,4 80,0
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,58 0,61 0,61 0,65 0,63 0,50 0,51 0,52 0,53 0,56 0,57 0,56 0,54 0,56 0,55 0,57 0,56 0,54 0,56 0,55 0,53 0,53 0,54 0,53 0,57 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,61 0,62 0,61 0,63 .. 0,61 0,62 0,61 0,63 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 34,2 31,7 29,3 27,9 25,3 32,0 31,7 31,3 30,1 27,8 34,5 34,5 33,9 32,8 31,4 34,5 34,5 33,9 32,8 31,4 36,2 35,9 36,4 36,2 34,0 33,3 32,9 32,4 31,6 30,3 33,0 32,5 32,0 31,2 30,0 30,2 28,2 28,2 27,5 .. 30,2 28,2 28,2 27,5 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 51,0 53,4 54,4 53,2 55,3 49,9 49,6 49,9 34,6 52,2 43,8 44,5 44,9 29,6 50,2 43,8 44,5 44,9 29,6 50,2 45,1 45,6 45,8 29,9 46,2 46,1 46,5 47,0 47,5 47,9 45,8 46,3 46,8 47,4 47,8 49,2 50,2 51,2 51,4 .. 49,2 50,2 51,2 51,4 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 14,4 13,9 11,5 10,6 10,4 11,3 12,7 11,1 10,7 10,6 12,3 16,1 11,5 11,1 10,0 12,3 16,1 11,5 11,1 10,0 12,9 10,9 12,3 12,0 11,9 13,2 13,0 12,6 12,1 11,9 13,6 13,3 12,9 12,4 12,1 13,5 13,1 12,7 12,7 12,7 13,5 13,1 12,7 12,7 12,7
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 83,8 86,2 84,8 85,6 88,8 79,9 80,9 86,1 86,6 89,5 79,9 80,9 86,1 86,6 89,5 90,0 90,6 91,3 91,8 94,3 86,9 87,7 89,2 89,7 91,0 83,7 84,2 86,6 87,8 89,3 89,9 90,9 91,8 96,1 96,0 89,9 90,9 91,8 96,1 96,0
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 400 3 715 3 864 4 140 4 325 3 255 3 520 3 636 3 890 3 986 3 024 3 254 3 369 3 613 4 024 3 024 3 254 3 369 3 613 4 024 3 041 3 255 3 349 3 606 3 850 3 119 3 295 3 439 3 710 3 842 3 097 3 251 3 381 3 642 3 794 3 474 3 605 3 709 3 911 3 993 3 474 3 605 3 709 3 911 3 993
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 2,1 2,1 2,4 1,6 1,9 2,5 2,4 2,2 4,5 1,9 2,5 2,4 2,2 4,5 0,0 0,1 0,1 0,1 1,1 6,5 6,0 5,9 5,4 5,5 11,6 11,2 10,7 10,2 9,6 13,4 13,4 12,8 11,3 10,4 13,4 13,4 12,8 11,3 10,4
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,51 0,58 0,42 0,49 0,50 0,51 0,50 0,55 0,58 0,58 0,43 0,34 0,45 0,49 0,52 0,43 0,34 0,45 0,49 0,52 0,44 0,52 0,46 0,49 0,49 0,54 0,56 0,55 0,57 0,56 0,53 0,55 0,55 0,56 0,55 0,59 0,62 0,60 0,62 0,56 0,59 0,62 0,60 0,62 0,56
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 1,26 1,16 1,05 0,00 0,00 0,00 0,71 0,68 0,00 0,00 0,00 0,83 0,82 0,00 0,00 0,00 0,83 0,82 0,00 0,00 0,00 0,73 0,77 0,64 0,64 0,65 0,67 0,69 0,65 0,66 0,67 0,68 0,70 0,58 0,49 0,58 0,60 0,65 0,58 0,49 0,58 0,60 0,65
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,6 3,7 3,8 3,7 4,2 4,3 4,6 4,5 4,6 4,9 4,3 4,5 4,3 4,7 4,7 4,3 4,5 4,3 4,7 4,7 4,6 4,8 4,7 4,9 5,0 4,6 4,7 4,6 4,8 5,0 4,4 4,6 4,5 4,7 4,8 4,1 4,2 4,2 4,4 4,7 4,1 4,2 4,2 4,4 4,7
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 9,2 9,3 9,3 10,0 9,6 9,2 9,3 9,8 9,8 10,1 10,3 10,5 10,4 10,6 10,8 10,3 10,5 10,4 10,6 10,8 11,7 11,8 12,1 12,4 12,4 10,5 10,7 11,1 11,3 11,5 10,5 10,6 11,0 11,2 11,4 9,4 9,8 10,1 10,4 10,3 9,4 9,8 10,1 10,4 10,3
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 7,3 7,2 7,2 8,2 8,0 9,1 8,5 8,6 8,6 8,4 9,0 9,2 9,5 9,7 9,1 9,0 9,2 9,5 9,7 9,1 9,6 9,7 10,1 10,2 10,5 9,1 9,2 9,5 9,6 9,7 9,0 9,1 9,4 9,5 9,5 7,3 7,4 7,6 7,8 8,1 7,3 7,4 7,6 7,8 8,1
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 25,0 28,1 29,3 32,5 33,7 33,8 36,9 41,2 45,2 46,1 36,6 40,9 42,2 49,7 49,0 36,6 40,9 42,2 49,7 49,0 40,4 43,1 45,4 47,5 51,2 33,7 36,6 38,9 42,1 44,1 33,6 36,6 39,0 42,5 44,5 27,9 29,5 31,3 38,1 39,3 27,9 29,5 31,3 38,1 39,3
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 47,1 96,1 97,9 96,5 100,0 84,6 92,9 93,7 85,1 90,0 93,7 92,1 92,7 93,5 93,2 93,7 92,1 92,7 93,5 93,2 90,2 92,8 91,1 91,9 95,6 88,6 91,8 90,6 90,6 93,4 83,3 87,7 88,6 88,4 90,0 78,6 87,3 88,6 90,0 93,8 78,6 87,3 88,6 90,0 93,8
1Fram til og med 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Etter det gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt