KOSTRA nøkkeltall

Grong - 5045 (Trøndelag - Trööndelage)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Grong Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . 104 106 90 114 130 148 168 78 112 121 137 149 99 157 121 137 149 99 157 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 . 121 133 97 117 . 121 133 97 117
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . 0,77 0,73 0,67 0,84 0,89 0,96 0,96 0,62 0,75 0,87 0,97 0,99 0,67 0,92 0,87 0,97 0,99 0,67 0,92 0,67 0,73 0,71 0,54 0,75 0,65 0,70 0,67 0,48 0,70 . 0,67 0,70 0,53 0,62 . 0,67 0,70 0,53 0,62
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . 86,2 89,9 88,2 87,9 96,5 96,9 97,9 99,0 99,2 97,2 97,4 97,8 96,8 96,8 97,2 97,4 97,8 96,8 96,8 95,6 95,5 96,2 96,3 95,9 95,2 95,1 95,8 96,2 95,8 . 95,4 96,7 96,6 95,8 . 95,4 96,7 96,6 95,8
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . 183 142 160 178 186 200 208 154 149 195 198 184 148 184 195 198 184 148 184 155 154 154 139 146 158 155 153 138 146 . 156 153 141 149 . 156 153 141 149
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 61 51 61 64 92 92 89 99 98 88 89 94 90 91 88 89 94 90 91 84 83 83 84 82 83 82 82 83 82 . 74 76 77 75 . 74 76 77 75
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 39 48 39 36 2 2 5 0 1 4 4 2 6 5 4 4 2 6 5 12 12 13 12 13 13 13 14 13 14 . 22 20 18 19 . 22 20 18 19
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 0 1 0 0 2 2 1 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 . 1 1 0 1 . 1 1 0 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 0 0 0 0 3 2 5 1 1 6 5 0 3 2 6 5 0 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 . 4 3 4 5 . 4 3 4 5
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 89 89 91 92 97 96 97 100 100 97 97 96 98 97 97 97 96 98 97 95 95 96 97 96 95 94 96 96 96 . 93 95 96 96 . 93 95 96 96
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . 0 2 1 0 6 8 4 0 0 6 6 9 3 3 6 6 9 3 3 5 5 4 3 3 4 4 4 3 3 . 3 2 1 2 . 3 2 1 2

Kontakt