KOSTRA nøkkeltall

Gjerstad - 0911 (Aust-Agder)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjerstad Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,9 8,8 9,1 8,6 8,5 8,8 8,8 8,8 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,4 8,2 8,7 8,6
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 19 140 178 135 192 220 248 253 242 258 271 278 246 259 279 288 235 196 294 265
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 7,00 6,87 6,99 7,03 6,57 6,47 6,74 6,92 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 7,00 6,98 7,07 5,10
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 80 58 67 45 86 91 84 93 86 94 100 99 93 101 109 109 64 69 81 96
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 532 619 622 627 462 488 483 511 482 515 517 562 481 525 540 581 360 374 356 595
Herav utgifter til renhold (kr) kr 184 151 127 116 137 154 160 160 144 152 157 161 143 150 156 159 89 100 96 160
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 100 162 157 185 111 123 119 129 102 109 111 126 101 109 113 127 75 72 80 141
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt