KOSTRA nøkkeltall

Gjerstad - 0911 (Aust-Agder)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjerstad Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,9 8,8 9,1 8,6 8,5 8,5 8,8 8,8 8,8 8,9 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,4 8,2 8,7 8,6 8,4 8,4 8,2 8,7 8,6 8,4
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 19 140 178 135 117 192 220 248 253 261 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 235 196 294 265 378 235 196 294 265 378
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 7,00 6,87 6,99 7,03 8,30 6,57 6,47 6,74 6,92 6,75 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 7,00 6,98 7,07 5,10 5,08 7,00 6,98 7,07 5,10 5,08
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 80 58 67 45 42 86 91 84 93 83 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 64 69 81 96 100 64 69 81 96 100
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 532 619 622 627 484 462 488 483 511 555 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 360 374 356 595 595 360 374 356 595 595
Herav utgifter til renhold (kr) kr 184 151 127 116 88 137 154 160 160 178 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 89 100 96 160 166 89 100 96 160 166
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 100 162 157 185 114 111 123 119 129 131 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 75 72 80 141 138 75 72 80 141 138
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt