KOSTRA nøkkeltall

Gjerdrum - 0234 (Akershus)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjerdrum Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Akershus Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,7 8,6 9,5 9,3 8,7 7,8 8,1 8,1 8,1 9,0 8,6 8,7 8,9 8,9 8,9 8,3 8,5 8,7 8,7 8,1 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 9,7 9,9 9,8 10,0 10,2 9,7 9,9 9,8 10,0 10,2
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 326 342 365 360 409 185 212 199 185 212 257 266 283 303 312 204 216 229 260 290 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 263 307 296 309 317 263 307 296 309 317
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 3,85 3,91 3,82 4,12 4,48 5,57 5,68 5,49 6,19 6,76 4,64 4,44 4,62 4,46 4,57 4,55 4,61 4,67 4,65 4,74 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 4,73 4,59 4,64 4,65 4,57 4,73 4,59 4,64 4,65 4,57
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 94 80 94 145 129 59 72 67 58 64 68 69 78 71 80 89 97 99 77 88 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 94 104 108 116 131 94 104 108 116 131
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 447 421 497 489 505 469 483 523 497 539 474 522 519 578 571 478 520 557 577 585 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 466 521 532 571 610 466 521 532 571 610
Herav utgifter til renhold (kr) kr 165 155 185 174 179 157 153 179 159 183 131 154 152 161 164 152 156 158 170 175 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 131 144 143 146 152 131 144 143 146 152
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 105 110 114 125 121 108 109 113 114 131 99 107 108 127 120 106 112 113 126 144 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 98 111 116 128 131 98 111 116 128 131
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt