KOSTRA nøkkeltall

Gjerdrum - 0234 (Akershus)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gjerdrum Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Akershus Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 4 909 4 864 6 371 6 024 7 048 6 754 7 068 7 180 7 567 9 448 6 056 6 286 6 871 7 514 7 042 6 291 6 770 7 368 8 077 9 401 6 415 6 854 7 978 8 318 8 393 6 451 6 879 7 972 8 384 8 372 5 153 5 633 7 019 7 616 7 368 5 153 5 633 7 019 7 616 7 368
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,4 4,2 5,4 5,5 5,1 4,2 4,9 4,8 4,4 5,2 4,6 5,0 4,9 4,8 4,4 4,6 4,8 5,0 4,7 5,2 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 3,9 4,2 4,4 4,4 4,3 3,9 4,2 4,4 4,4 4,3
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,4 4,1 5,6 6,0 5,2 4,4 5,3 5,2 5,1 5,4 4,9 5,1 5,2 5,1 4,7 4,8 5,0 5,0 4,9 5,1 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,1 4,4 4,8 4,9 4,8 4,1 4,4 4,8 4,9 4,8
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,8 3,0 3,5 2,8 2,7 4,1 4,3 4,4 4,5 4,9 3,9 4,0 4,0 3,9 3,7 3,8 4,1 4,3 4,3 4,3 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 2,9 3,0 3,2 3,3 3,3 2,9 3,0 3,2 3,3 3,3
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 37 058 46 071 46 208 52 775 71 899 51 229 51 865 54 010 58 396 56 243 36 692 39 524 41 690 47 001 48 649 39 882 40 852 41 231 45 289 51 894 43 172 44 795 46 496 49 927 54 769 44 612 46 002 47 588 51 176 56 096 44 552 45 812 47 006 48 736 50 937 44 552 45 812 47 006 48 736 50 937
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 34 482 35 773 61 080 55 500 52 622 25 400 24 690 27 441 35 346 35 227 31 025 29 624 31 830 32 704 31 648 33 289 31 547 31 246 32 660 40 823 33 347 34 874 37 963 39 258 41 690 33 639 34 898 37 956 39 325 42 003 36 530 36 035 37 833 40 906 39 802 36 530 36 035 37 833 40 906 39 802
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 316 765 390 000 327 400 239 480 387 167 360 589 349 630 325 817 359 051 404 201 389 699 390 348 398 760 423 993 421 015 374 908 383 632 386 613 411 444 412 006 376 779 392 767 429 998 443 890 444 076 373 089 390 110 427 473 441 638 440 588 439 060 444 850 491 410 495 505 484 912 439 060 444 850 491 410 495 505 484 912
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 21,1 14,6 21,1 19,3 11,2 22,8 22,8 23,2 21,4 20,8 22,0 21,7 21,5 21,0 20,3 22,4 22,2 21,8 21,7 19,5 20,0 19,9 19,9 18,9 18,6 19,7 19,8 19,6 18,7 18,3 19,2 19,1 20,2 19,6 19,6 19,2 19,1 20,2 19,6 19,6
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 92 89 97 96 84 83 78 79 81 88 84 88 90 89 90 85 85 91 91 93 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 86 90 88 90 92 86 90 88 90 92

Kontakt