KOSTRA nøkkeltall

Giske - 1532 (Møre og Romsdal)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Giske Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 40,9 51,7 62,8 31,6 34,4 59,2 54,1 55,0 53,1 55,8 50,2 46,0 41,8 39,1 39,3 51,8 42,7 50,1 33,5 30,3 51,8 42,7 50,1 33,5 30,3 48,5 48,3 53,0 29,8 31,7 38,2 37,3 36,3 36,2 35,3 33,7 32,5 31,5 31,2 30,5 42,9 40,2 37,1 36,0 38,3
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 109,0 105,5 117,2 129,0 127,8 138,6 133,6 148,1 146,3 146,1 130,6 132,8 136,8 138,2 133,7 132,7 134,1 146,8 119,8 124,0 132,7 134,1 146,8 119,8 124,0 147,3 152,7 148,7 150,6 151,4 135,4 137,6 139,9 143,1 144,2 133,6 136,1 138,8 142,9 144,4 135,6 138,6 136,7 142,4 147,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 2,6 2,6 1,7 3,3 3,2 4,0 4,2 4,0 3,0 3,0 3,4 3,4 3,7 3,6 3,6 5,4 4,9 3,3 5,7 5,6 5,4 4,9 3,3 5,7 5,6 4,2 3,8 3,9 5,2 5,0 5,5 5,2 4,9 4,7 4,7 7,1 6,6 6,4 6,3 6,3 4,7 5,2 4,9 4,8 4,6
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 11,1 12,4 12,0 9,4 9,7 10,3 10,3 9,7 8,4 8,8 7,1 7,1 7,3 7,3 7,6 8,5 8,3 7,7 7,9 8,1 8,5 8,3 7,7 7,9 8,1 8,6 8,6 8,4 7,9 8,1 7,9 7,9 7,8 7,8 7,9 7,8 7,9 7,7 7,7 7,8 8,9 8,8 9,2 9,5 9,6
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 74,0 75,8 74,3 69,8 69,5 68,3 70,7 70,2 68,0 69,3 70,7 72,2 74,6 71,1 71,4 69,2 73,5 73,6 71,0 70,9 69,2 73,5 73,6 71,0 70,9 68,9 69,4 73,6 73,3 73,3 72,8 73,5 75,0 72,4 72,5 73,4 74,2 75,5 73,2 73,1 72,2 71,0 75,3 70,7 69,7
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 59,8 68,0 67,3 60,4 63,8 63,5 68,6 68,4 64,8 67,2 66,9 67,7 66,8 66,5 68,7 67,1 68,0 68,7 66,3 66,8 67,1 68,0 68,7 66,3 66,8 65,5 66,9 67,5 68,0 68,8 69,2 69,6 68,7 68,1 68,7 70,1 70,3 69,3 69,0 69,4 69,7 68,9 68,2 67,9 66,8
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 16,9 17,0 16,7 18,2 17,8 14,3 14,2 14,3 15,3 15,3 17,4 17,2 16,6 16,0 15,8 15,2 15,0 15,8 16,5 16,5 15,2 15,0 15,8 16,5 16,5 15,1 15,3 14,8 16,8 16,7 16,5 16,2 15,8 15,7 15,6 16,8 16,5 16,0 15,8 15,6 15,6 15,6 15,1 15,2 15,0
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 42,0 42,7 42,3 42,9 43,5 41,0 41,5 41,2 42,2 42,2 40,9 41,6 41,7 42,2 42,6 40,8 41,0 41,4 42,5 42,5 40,8 41,0 41,4 42,5 42,5 40,8 41,0 41,3 42,8 43,3 41,3 41,7 41,7 42,9 43,0 41,4 41,7 41,9 43,1 43,2 41,3 41,8 41,9 43,1 42,9
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 28,4 28,7 28,6 26,7 27,9 25,2 24,8 24,6 23,5 24,4 25,7 25,7 25,9 24,6 25,2 23,8 23,8 24,6 22,4 23,8 23,8 23,8 24,6 22,4 23,8 23,4 23,2 23,1 22,0 22,2 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 22,5 23,4 22,9 22,8 22,6 22,8
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 106 126,3 111 737,3 120 517,6 112 657,9 121 811,5 121 547,8 125 886,3 135 999,0 123 804,9 131 935,0 102 946,4 107 380,3 110 611,6 116 450,7 124 594,3 114 957,3 119 932,1 117 514,3 111 516,6 120 870,6 114 957,3 119 932,1 117 514,3 111 516,6 120 870,6 116 553,2 121 676,9 129 236,8 109 170,0 115 748,0 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 126 051,8 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 128 272,3 112 183,8 116 706,4 123 130,5 124 317,7 132 556,3
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt