KOSTRA nøkkeltall

Giske - 1532 (Møre og Romsdal)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Giske Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 5 035 5 205 4 649 4 404 4 496 7 180 7 567 9 448 7 871 8 223 6 871 7 514 7 042 7 928 8 199 8 104 8 487 8 539 8 230 8 437 8 104 8 487 8 539 8 230 8 437 8 287 8 515 8 771 8 194 8 140 7 978 8 318 8 391 8 059 8 378 7 972 8 384 8 370 8 082 8 433 7 086 6 833 7 097 6 699 6 992
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,5 2,4 3,9 3,3 3,2 4,8 4,4 5,2 4,7 4,2 4,9 4,8 4,4 4,6 4,3 5,0 4,6 4,7 5,0 4,7 5,0 4,6 4,7 5,0 4,7 4,6 4,4 4,8 4,7 4,6 4,6 4,5 4,6 4,5 4,3 4,7 4,5 4,6 4,5 4,3 4,0 3,8 3,8 4,0 3,7
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,7 3,2 4,4 3,6 3,5 5,2 5,1 5,4 4,9 4,5 5,2 5,1 4,7 4,6 4,2 5,4 4,9 4,9 5,1 4,7 5,4 4,9 4,9 5,1 4,7 4,8 4,6 4,9 4,8 4,6 4,9 4,8 4,8 4,7 4,4 4,9 4,9 4,8 4,7 4,4 4,4 4,1 4,0 4,0 3,8
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,4 4,4 4,6 4,2 .. 4,4 4,5 4,9 4,2 .. 4,0 3,8 3,7 4,1 .. 4,7 4,7 4,7 3,9 .. 4,7 4,7 4,7 3,9 .. 4,4 4,3 4,2 3,8 .. 3,9 3,9 3,8 3,7 .. 3,8 3,8 3,8 3,7 .. 4,1 4,1 4,1 3,9 ..
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 37 438 44 924 46 353 45 547 60 298 54 010 58 396 56 243 58 854 66 710 41 690 47 001 48 649 48 341 56 109 42 960 44 344 50 422 56 446 58 789 42 960 44 344 50 422 56 446 58 789 49 062 51 291 56 153 51 661 60 682 46 496 49 927 54 773 55 624 63 322 47 588 51 176 56 100 57 131 65 632 44 005 50 549 54 018 55 090 64 471
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 13 500 16 938 18 170 35 258 47 278 27 663 35 526 35 381 37 711 41 758 31 899 32 800 31 712 39 254 48 597 33 770 32 889 33 930 53 462 46 305 33 770 32 889 33 930 53 462 46 305 34 778 38 425 38 956 38 347 38 073 38 055 39 375 41 826 44 295 47 364 38 052 39 442 42 142 44 904 48 941 32 761 32 219 32 156 31 733 35 846
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 272 759 354 000 307 556 268 438 316 818 328 434 364 084 408 014 453 387 449 472 402 228 427 245 422 068 408 957 418 928 388 026 409 386 404 546 470 473 406 786 388 026 409 386 404 546 470 473 406 786 413 006 420 025 459 114 444 335 417 461 432 705 447 044 447 964 436 680 430 792 430 457 445 112 444 837 435 293 428 490 418 134 393 523 404 229 413 503 396 996
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 22,0 24,2 26,1 21,2 17,7 23,2 21,4 20,8 18,1 17,4 21,5 21,0 20,3 19,3 18,2 21,5 19,5 21,5 18,0 17,5 21,5 19,5 21,5 18,0 17,5 20,8 18,6 18,6 18,1 17,1 19,9 18,9 18,6 17,5 16,4 19,6 18,7 18,3 17,3 16,1 20,8 19,1 19,5 20,3 17,0
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 78 86 80 91 94 79 81 88 88 86 90 89 90 92 93 81 84 86 94 94 81 84 86 94 94 85 85 87 94 88 86 87 88 90 91 87 88 89 91 92 77 80 80 87 85
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr) kr 4 726 4 891 4 349 4 130 4 226 6 648 7 016 8 682 7 297 7 632 6 368 6 972 6 553 7 331 7 596 7 485 7 838 7 915 7 555 7 755 7 485 7 838 7 915 7 555 7 755 7 623 7 821 8 062 7 537 7 494 7 313 7 622 7 681 7 379 7 678 7 284 7 656 7 633 7 372 7 700 6 519 6 287 6 517 6 154 6 431
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent) prosent .. .. .. .. 2,9 .. .. .. .. 3,8 .. .. .. .. 3,6 .. .. .. .. 3,4 .. .. .. .. 3,4 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,2 .. .. .. .. 3,3

Kontakt