KOSTRA nøkkeltall

Gausdal - 0522 (Oppland)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gausdal Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 4 5 5 8 223 238 197 218 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 124 107 121 111
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. 33 17 25 19 18 25 24 19 19 26 24 19 19 26 20 19 18 19
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 223 302 262 273 12 587 11 029 10 614 10 284 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 5 447 5 262 4 780 5 152
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 206 177 163 .. 5 633 5 748 4 466 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 3 632 3 093 1 558
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. .. 14 16 .. 14 15 17 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 15 15 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. 21 15 .. 35 29 35 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 33 29 28
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 17 28 28 22 20 20 19 19 18 18 18 18 18 17 18 18 11 13 14 16
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. 2 13 .. 80 80 95 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 29 22 50
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 202 196 287 252 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 .. 5 .. ..
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 90 100 .. 96 98 97 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 72 96 99
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 50 50 .. 49 50 49 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 50 46 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 100 100 100 100 85 86 95 85 84 86 86 81 84 86 86 81 78 83 84 91
Netto endring i antall boliger (antall) antall 26 24 .. .. 2 066 2 210 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 951 665 0 ..

Kontakt