KOSTRA nøkkeltall

Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono - 1940 (Troms Romsa)

Bolig

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 2 2 2 2 3 350 3 505 3 660 3 581 2 707 2 900 2 922 2 833 2 707 2 900 2 922 2 833 94 337 96 397 98 092 97 142 107 088 109 006 110 994 110 171 3 602 3 707 3 828 3 711 3 602 3 707 3 828 3 711 3 602 3 707 3 828 3 711
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 1 1 1 1 28 29 30 30 36 39 39 39 36 39 39 39 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 23 22 22 22 23 22 22 22 23 22
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 100 100 100 100 62 57 55 54 43 44 48 47 43 44 48 47 52 52 52 53 48 48 48 48 42 39 40 39 42 39 40 39 42 39 40 39
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 1 407 2 735 5 819 10 907 1 805 1 412 1 472 941 1 712 1 836 2 411 2 383 1 712 1 836 2 411 2 383 1 303 1 527 1 426 1 526 1 466 1 648 1 473 1 509 908 2 822 3 842 2 078 908 2 822 3 842 2 078 908 2 822 3 842 2 078
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 12 000 13 000 9 000 12 500 8 640 8 998 8 857 8 846 9 165 9 225 8 273 9 471 9 165 9 225 8 273 9 471 7 831 9 138 9 216 9 560 8 369 9 673 9 865 10 293 6 741 7 871 7 633 8 902 6 741 7 871 7 633 8 902 6 741 7 871 7 633 8 902
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent .. .. .. .. 26 33 19 19 32 28 34 31 32 28 34 31 30 30 29 29 33 34 33 32 70 83 75 73 70 83 75 73 70 83 75 73
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 22 9 9 11 3 6 11 8 3 6 11 8 2 903 2 638 2 449 2 661 3 710 3 477 3 323 3 473 148 237 142 102 148 237 142 102 148 237 142 102
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 5,6 : 3,8 5,2 2,3 1,2 1,7 1,5 2,8 2,0 2,6 2,8 2,8 2,0 2,6 2,8 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,7 1,3 1,3 1,5 1,7 1,3 1,3 1,5 1,7 1,3 1,3 1,5
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 13,5 14,5 18,3 13,4 16,0 14,8 12,3 10,7 12,7 13,1 9,8 8,5 12,7 13,1 9,8 8,5 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 17,3 16,4 13,0 12,0 17,3 16,4 13,0 12,0 17,3 16,4 13,0 12,0

Kontakt