KOSTRA nøkkeltall

Frosta - 5036 (Trøndelag - Trööndelage)

Bolig

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Frosta Kostragruppe 01 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall . 71 46 77 76 1 508 1 378 1 276 5 404 5 381 651 490 387 3 658 3 690 98 092 97 142 96 435 95 151 94 898 110 994 110 171 109 495 108 360 108 128 . 11 153 11 052 10 873 10 631 . 11 153 11 052 10 873 10 631
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall . 27 18 30 29 21 21 25 20 20 33 30 26 25 25 21 21 21 20 20 21 21 20 20 20 . 24 24 23 22 . 24 24 23 22
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent . 59 0 64 64 69 67 55 68 68 60 65 63 65 65 52 53 54 54 55 48 48 49 49 50 . 55 55 54 54 . 55 55 54 54
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr . 5 397 1 394 8 041 142 1 222 2 510 1 583 1 256 958 3 642 3 761 4 228 2 208 1 072 1 426 1 526 1 621 1 408 1 089 1 473 1 509 1 495 1 335 1 108 . 1 803 1 587 1 464 1 046 . 1 803 1 587 1 464 1 046
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr . 2 158 3 512 3 292 3 015 9 171 9 163 7 293 12 117 13 852 6 427 8 715 5 257 8 434 10 385 9 216 9 560 9 579 10 064 10 840 9 865 10 293 10 413 10 721 11 752 . 11 570 12 959 13 598 14 254 . 11 570 12 959 13 598 14 254
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent . .. .. 17 13 25 24 14 24 23 21 31 14 28 20 29 29 27 26 26 33 32 31 31 30 . 27 25 23 21 . 27 25 23 21
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall . 0 0 0 0 5 11 4 62 65 1 2 2 25 13 2 449 2 661 2 606 2 583 2 599 3 323 3 473 3 574 3 607 3 566 . 244 265 261 250 . 244 265 261 250
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall . 6,1 1,5 : : 1,1 1,0 1,7 1,2 1,3 1,4 1,3 3,9 1,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 . 1,7 1,8 1,7 1,7 . 1,7 1,8 1,7 1,7
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall . 11,4 11,0 10,0 11,5 11,9 10,3 15,3 10,7 10,8 10,3 8,6 18,2 10,7 11,0 16,2 14,6 13,4 14,6 14,8 17,3 15,7 14,5 15,8 15,9 . 15,0 13,2 14,3 14,3 . 15,0 13,2 14,3 14,3

Kontakt