KOSTRA nøkkeltall

Froland - 0919 (Aust-Agder)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Froland Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 5,1 5,5 5,7 5,8 5,2 2,4 2,6 2,8 2,7 3,4 3,4 3,3 3,4 3,4 3,7 2,9 2,9 3,0 3,1 3,5 3,4 3,4 3,4 3,5 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,1 1,4 2,1 2,2 1,8 0,6 0,7 0,8 0,7 1,0 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 9 933 10 935 10 425 10 421 9 983 45 998 50 900 56 408 51 311 54 105 194 393 193 959 211 167 213 848 266 426 143 028 151 067 160 907 172 974 206 065 395 017 422 424 456 444 472 513 622 710 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 506 838 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 479 687 129 637 130 471 126 603 149 457 149 223
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 2 696 3 071 3 423 3 570 3 289 1 376 1 522 1 653 1 706 2 311 2 064 2 089 2 273 2 408 2 672 1 520 1 593 1 756 1 905 2 173 1 895 2 002 2 100 2 222 2 669 1 998 2 097 2 224 2 354 2 549 2 036 2 148 2 297 2 428 2 627 2 035 2 126 2 191 2 403 2 417
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 154 1 829 327 536 328 291 487 269 676 79 338 1 021 994 902 1 573 637 377 443 1 559 881 767 1 685 1 172 994 910 865 954 934 1 053 1 270 918 1 046 1 166 1 239 1 574 812 1 118 1 472 1 242 1 044
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 6,1 5,9 5,3 5,4 5,7 3,6 3,7 3,6 3,7 4,4 3,6 3,9 3,9 3,8 4,1 4,0 3,9 4,0 3,6 3,8 4,0 4,6 4,9 5,2 5,2 4,5 4,7 4,7 4,8 4,9 4,3 4,6 4,6 4,7 4,8 4,3 4,5 4,2 4,8 5,1
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall .. .. .. .. .. 27,4 28,7 23,0 23,6 21,1 30,6 32,2 26,2 27,2 23,5 30,2 30,3 26,5 27,1 25,3 30,3 31,8 26,9 27,1 22,4 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 23,0 25,1 22,1 22,6 20,9
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 15,7 14,7 13,8 14,4 13,5 15,5 15,3 14,9 14,4 16,0 24,4 23,8 22,9 21,3 21,5 15,6 15,5 15,4 15,3 15,8 19,1 19,0 18,6 19,0 19,1 14,3 14,2 13,8 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 13,3 11,1 10,8 10,9 11,4 10,6
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 1,3 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,8 0,6 0,6 0,6 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 2 175 2 802 2 844 3 764 4 629 21 045 20 504 22 436 20 360 18 524 70 999 71 437 73 303 75 832 84 257 57 310 60 593 59 560 63 446 71 366 127 320 136 783 135 024 145 728 184 854 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 565 876 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 810 409 34 177 36 530 38 016 42 652 42 116
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt