KOSTRA nøkkeltall

Froland - 0919 (Aust-Agder)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Froland Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,6 8,9 10,1 9,8 8,8 7,8 8,1 8,1 8,1 9,0 8,5 8,8 8,8 8,8 8,9 7,4 7,6 7,5 7,8 8,0 7,8 7,9 7,9 8,2 8,3 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,4 8,2 8,7 8,6 8,4
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 388 441 838 592 414 185 212 199 185 212 192 220 248 253 261 226 247 255 297 221 229 207 285 283 305 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 235 196 294 265 378
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 6,34 6,28 6,10 5,98 5,94 5,57 5,68 5,49 6,19 6,76 6,57 6,47 6,74 6,92 6,75 4,72 4,81 4,80 4,82 4,95 5,77 5,74 5,84 5,76 5,71 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 7,00 6,98 7,07 5,10 5,08
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 78 127 106 94 91 59 72 67 58 64 86 91 84 93 83 94 96 103 105 73 60 71 77 79 83 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 64 69 81 96 100
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 695 744 789 830 838 469 483 523 497 539 462 488 483 511 555 483 502 522 551 555 470 478 482 528 569 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 360 374 356 595 595
Herav utgifter til renhold (kr) kr 137 139 143 156 158 157 153 179 159 183 137 154 160 160 178 162 163 165 178 174 138 146 149 157 169 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 89 100 96 160 166
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 105 114 119 165 144 108 109 113 114 131 111 123 119 129 131 105 108 114 122 112 105 111 114 131 134 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 75 72 80 141 138
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt