KOSTRA nøkkeltall

Froland - 0919 (Aust-Agder)

Bolig

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Froland Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 81 99 107 109 118 1 518 1 491 1 508 1 378 1 276 4 954 5 020 5 253 5 223 5 088 4 157 4 220 4 190 4 184 4 271 9 864 10 032 10 449 10 472 11 684 94 337 96 397 98 092 97 142 96 435 107 088 109 006 110 994 110 171 109 495 2 072 2 184 2 381 2 378 2 272
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 14 17 18 19 20 21 21 21 21 25 25 25 27 27 26 21 22 22 22 20 23 23 24 24 23 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 18 19 20 20 19
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 78 80 77 72 67 67 69 69 67 55 64 60 62 62 65 62 64 66 68 66 60 61 60 62 63 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 62 56 57 56 55
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 4 341 6 974 1 302 1 278 1 328 1 252 1 363 1 222 2 510 1 583 1 306 1 484 1 559 1 157 2 119 1 627 1 625 1 816 1 988 1 368 1 353 1 605 1 197 1 663 1 730 1 303 1 527 1 426 1 526 1 621 1 466 1 648 1 473 1 509 1 495 1 314 1 737 971 715 818
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 14 506 10 616 8 009 6 000 3 868 8 534 7 886 9 171 9 163 7 293 7 653 7 424 7 539 7 367 8 694 9 197 10 447 10 013 10 503 9 699 8 483 13 027 13 467 13 778 10 347 7 831 9 138 9 216 9 560 9 579 8 369 9 673 9 865 10 293 10 413 8 431 6 926 7 658 10 203 11 413
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 25 4 0 .. 0 37 28 25 24 14 29 26 26 25 27 21 17 16 21 25 28 21 19 15 22 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 29 21 17 15 11
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 16 14 5 11 4 28 30 22 25 49 53 39 37 25 26 119 134 157 109 132 2 903 2 638 2 449 2 661 2 606 3 710 3 477 3 323 3 473 3 574 46 56 67 45 60
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 7,1 4,7 3,1 2,4 4,4 1,4 0,8 1,1 1,0 1,7 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6 1,4 1,2 1,4 1,4 1,9 1,8 1,4 1,4 1,5 1,8 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 2,4 2,2 2,3 2,2 2,6
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 17,8 18,4 15,9 14,5 10,6 15,2 14,9 11,9 10,3 15,3 15,1 14,7 11,4 9,8 11,0 18,4 17,6 14,5 12,9 15,6 18,9 18,2 15,1 13,2 12,9 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 24,3 24,0 20,1 18,4 16,7

Kontakt