KOSTRA nøkkeltall

Flekkefjord - 4207 (Agder)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Flekkefjord Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Agder
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 2 123 1 992 1 670 1 874 2 073 1 747 1 808 1 153 1 242 1 292 1 309 1 403 1 106 1 180 1 228 1 262 1 348 . . . 1 278 1 337
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 1 393 1 310 1 375 1 621 1 791 1 295 1 320 929 993 1 036 1 053 1 128 897 950 990 1 026 1 093 . . . 1 016 1 104
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr . . . 730 682 295 253 282 452 487 224 248 255 256 275 209 230 238 236 255 . . . 262 233
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 1 138 1 345 1 344 1 541 1 629 1 241 1 273 822 889 919 893 986 794 849 880 874 946 . . . 845 940
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . -35 263 88 26 -6 79 106 57 71 65 65 79 56 69 65 64 78 . . . 59 76
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 1 173 1 083 1 256 1 515 1 634 1 161 1 167 765 818 853 829 907 738 780 815 809 868 . . . 785 864
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,99 0,49 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,72 0,75 0,76 0,70 0,70 0,71 0,74 0,74 . . . 0,65 0,65
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,33 0,44 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 . . . 0,23 0,25
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,66 0,05 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,47 0,50 0,50 0,46 0,47 0,47 0,50 0,50 . . . 0,42 0,40
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . 4 12 12 12 16 108 124 2 711 2 939 2 798 2 601 2 839 3 079 3 318 3 160 2 966 3 238 . . . 248 240
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . 0 0 86 69 91 270 195 9 745 9 041 8 137 7 295 7 430 11 145 9 312 8 183 7 444 7 661 . . . 706 487

Kontakt