KOSTRA nøkkeltall

Flakstad - 1859 (Nordland)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Flakstad Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 60,6 70,0 58,8 64,7 76,9 79,1 78,2 78,9 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 84,8 84,5 86,0 86,9
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 65,7 69,4 67,2 73,1 88,9 89,1 89,3 89,8 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 92,5 92,4 93,3 93,4
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 70,3 69,0 70,7 77,1 95,9 95,1 96,2 96,4 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,3 97,4 97,8 97,4
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 37,0 34,9 33,3 36,8 93,0 94,1 94,6 94,8 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 52,0 51,4 51,0 50,9
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)1 antall 4,4 5,6 5,3 5,0 5,3 5,3 5,2 5,1 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 5,8 5,9 5,8 5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)3 prosent .. 36,1 47,0 58,0 .. 34,2 36,9 39,1 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 36,6 36,6 37,8
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 5,9 0,0 0,0 0,0 4,6 4,2 3,3 3,1 4,5 4,5 3,6 3,7 4,4 4,6 3,6 3,7 4,7 4,4 3,5 3,6
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)2 kr 49,0 67,0 91,0 90,0 65,0 68,0 70,0 76,0 59,0 62,0 64,0 69,0 60,0 63,0 65,0 70,0 56,0 60,0 62,0 67,0
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 100,0 166,7 60,0 80,0 76,7 81,4 89,2 90,2 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 81,6 82,0 85,6 86,8
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 6,2 7,3 7,2 7,2 8,4 8,6 8,7 8,8 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 11,7 11,7 11,4 11,6
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 78 129 106 758 115 483 130 904 133 659 147 808 156 975 171 197 130 611 137 613 143 919 153 541 131 862 138 807 145 125 154 320 129 369 136 781 144 052 152 582
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)4 kr 47,0 64,0 80,0 83,0 57,0 59,0 61,0 66,0 48,0 50,0 51,0 55,0 48,0 50,0 52,0 55,0 47,0 50,0 52,0 56,0
1Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020.
2Nevneren er endret ved publisering i 2020.
3Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
4Nevneren er endret ved publisering i 2020.