KOSTRA nøkkeltall

Fauske - Fuossko - 1841 (Nordland - Nordlánnda)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fauske - Fuossko Kostragruppe 02 Kostragruppe 08 Kostragruppe 08 Kostragruppe 12 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 100 99 94 98 98 98 95 99 100 100 100 95 99 100 100 100 93 100 98 100 100 93 100 98 100 100 98 97 99 98 98 98 97 99 98 98 97 98 115 98 97 97 98 115 98 97 97 98 115 98 97
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr 2 410 2 472 2 685 2 954 2 954 4 270 4 433 4 645 3 945 4 035 3 591 3 665 3 988 3 728 3 757 3 591 3 665 3 988 3 728 3 757 3 411 3 636 3 720 3 590 3 630 3 411 3 636 3 720 3 590 3 630 3 841 3 930 4 144 4 321 4 435 3 837 3 927 4 141 4 317 4 430 2 969 3 080 3 148 3 227 3 243 2 969 3 080 3 148 3 227 3 243 2 969 3 080 3 148 3 227 3 243
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,17 0,27 0,37 0,38 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,57 0,56 0,57 0,60 0,64 0,62 0,60 0,61 0,64 0,67 0,54 0,56 0,37 0,43 0,52 0,54 0,56 0,37 0,43 0,52 0,54 0,56 0,37 0,43 0,52
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 50,0 53,9 41,4 47,8 63,6 57,7 60,9 35,3 40,6 69,0 47,4 48,8 59,4 57,3 56,0 47,4 48,8 59,4 57,3 56,0 47,4 48,8 59,4 57,3 56,0

Kontakt