KOSTRA nøkkeltall

Evje og Hornnes - 0937 (Aust-Agder)

Bolig

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Evje og Hornnes Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 123 121 115 112 122 1 518 1 491 1 508 1 378 1 276 4 954 5 020 5 253 5 223 5 088 94 337 96 397 98 092 97 142 96 435 107 088 109 006 110 994 110 171 109 495 2 072 2 184 2 381 2 378 2 272 2 072 2 184 2 381 2 378 2 272
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 34 33 32 31 34 21 21 21 21 25 25 25 27 27 26 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 18 19 20 20 19 18 19 20 20 19
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 42 40 42 43 35 67 69 69 67 55 64 60 62 62 65 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 62 56 57 56 55 62 56 57 56 55
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 413 411 340 0 27 1 252 1 363 1 222 2 510 1 583 1 306 1 484 1 559 1 157 2 119 1 303 1 527 1 426 1 526 1 621 1 466 1 648 1 473 1 509 1 495 1 314 1 737 971 715 818 1 314 1 737 971 715 818
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 1 016 3 346 984 1 515 942 8 534 7 886 9 171 9 163 7 293 7 653 7 424 7 539 7 367 8 694 7 831 9 138 9 216 9 560 9 579 8 369 9 673 9 865 10 293 10 413 8 431 6 926 7 658 10 203 11 413 8 431 6 926 7 658 10 203 11 413
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 33 9 12 38 23 37 28 25 24 14 29 26 26 25 27 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 29 21 17 15 11 29 21 17 15 11
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 6 4 1 4 2 16 14 5 11 4 28 30 22 25 49 2 903 2 638 2 449 2 661 2 606 3 710 3 477 3 323 3 473 3 574 46 56 67 45 60 46 56 67 45 60
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 2,2 1,4 : 1,4 : 1,4 0,8 1,1 1,0 1,7 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 2,4 2,2 2,3 2,2 2,6 2,4 2,2 2,3 2,2 2,6
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 28,5 24,6 21,2 16,5 15,1 15,2 14,9 11,9 10,3 15,3 15,1 14,7 11,4 9,8 11,0 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 24,3 24,0 20,1 18,4 16,7 24,3 24,0 20,1 18,4 16,7

Kontakt