KOSTRA nøkkeltall

Eigersund - 1101 (Rogaland)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eigersund Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 7 676 7 148 10 346 10 086 9 842 6 286 6 871 7 514 7 042 7 928 7 756 8 104 8 487 8 539 8 230 7 004 8 287 8 515 8 771 8 194 6 854 7 978 8 318 8 391 8 059 6 879 7 972 8 384 8 370 8 082 5 890 6 742 7 118 7 345 6 939
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 6,7 5,6 4,1 4,4 5,1 5,0 4,9 4,8 4,4 5,1 5,2 5,0 4,6 4,7 5,6 4,5 4,6 4,4 4,8 5,4 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 4,3 4,4 4,4 4,3 4,7
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 7,2 6,4 4,6 3,9 4,1 5,1 5,2 5,1 4,7 4,6 5,4 5,4 4,9 4,9 5,1 4,7 4,8 4,6 4,9 4,8 4,7 4,9 4,8 4,8 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 4,5 4,7 4,7 4,6 4,4
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 5,3 5,7 5,8 5,0 3,9 4,0 4,0 3,9 3,7 4,1 4,5 4,7 4,7 4,8 3,9 4,3 4,4 4,4 4,2 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,6 3,6 3,7 3,8 3,6
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 37 046 44 011 41 520 48 669 53 551 39 524 41 690 47 001 48 649 48 341 37 843 42 960 44 344 50 422 56 446 44 144 49 062 51 291 56 153 51 661 44 795 46 496 49 927 54 773 55 757 46 002 47 588 51 176 56 100 57 250 39 751 42 313 43 473 45 695 47 297
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 37 988 26 721 50 056 42 798 69 126 29 624 31 830 32 704 31 648 39 121 31 730 33 750 32 753 33 830 53 368 31 526 34 716 38 368 38 805 38 074 34 874 37 963 39 258 41 685 44 053 34 898 37 956 39 325 41 998 44 675 29 718 35 683 37 384 41 053 38 077
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 316 754 317 333 336 391 342 232 388 829 390 348 398 760 423 993 421 015 404 936 390 457 385 435 407 694 398 336 467 488 382 371 410 422 416 992 454 697 440 643 392 767 429 998 443 890 444 023 431 849 390 110 427 473 441 638 440 539 430 206 348 120 398 470 407 751 418 928 409 772
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 25,2 30,0 26,4 21,4 16,9 21,7 21,5 21,0 20,3 19,3 22,0 21,5 19,5 21,5 18,0 21,2 20,8 18,6 18,6 18,1 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 21,8 21,0 21,6 21,6 19,5
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 70 77 83 91 89 88 90 89 90 92 78 81 84 86 94 82 85 85 87 94 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 88 88 87 90 94

Kontakt