KOSTRA nøkkeltall

Eidsberg - 0125 (Østfold)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eidsberg Kostragruppe 07 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 3 4 7 3 164 161 130 144 96 85 89 86 223 238 197 218 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 69 74 62 59
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 100 25 60 100 22 16 18 31 29 23 24 35 25 19 18 25 24 19 19 26 24 19 19 26 49 22 24 45
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 164 204 192 108 7 213 6 486 6 201 6 354 4 990 4 253 4 540 3 817 12 587 11 029 10 614 10 284 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 4 212 4 335 4 476 4 657
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 194 164 15 .. 3 743 3 518 2 391 .. 2 544 2 392 1 584 .. 5 633 5 748 4 466 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 2 724 2 590 1 581
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 16 22 11 .. 22 21 18 .. 15 14 38 .. 14 15 17 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 14 16 15
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 39 45 31 .. 41 44 37 .. 36 34 45 .. 35 29 35 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 43 35 36
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 3 2 7 17 19 16 17 16 18 28 20 22 20 20 19 19 18 18 18 18 18 17 18 18 17 10 19 15
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. 1 .. 53 38 69 .. 7 62 41 .. 80 80 95 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 7 15 156
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 29 48 23 40 68 80 83 109 202 196 287 252 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 37 10 16 26
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 100 .. 95 98 95 .. 73 97 96 .. 96 98 97 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 70 99 94
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. 50 50 .. 47 48 49 .. 49 49 48 .. 49 50 49 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 31 47 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. 77 49 98 99 96 92 83 93 73 76 85 86 95 85 84 86 86 81 84 86 86 81 83 76 81 81
Netto endring i antall boliger (antall) antall 58 45 .. .. 3 735 2 802 0 .. 1 205 1 034 0 .. 2 066 2 210 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 1 296 1 642 0 ..

Kontakt