KOSTRA nøkkeltall

Eid - 1443 (Sogn og Fjordane)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eid Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 114 106 111 110 114 106 112 113 126 144 105 111 114 131 134 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 120 125 126 126 147
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,72 0,67 0,64 0,61 0,60 0,67 0,69 0,66 0,71 0,75 0,73 0,73 0,72 0,78 0,76 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,80 0,80 0,79 0,80 0,75
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 95,1 95,7 94,5 95,2 97,7 98,1 98,3 99,0 98,0 96,5 97,6 97,9 97,5 97,5 97,4 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 99,1 99,1 98,9 97,9 98,3
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 160 161 141 139 119 143 142 147 147 169 146 174 163 148 150 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 145 244 169 155 156
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 74 77 76 77 81 91 90 89 87 87 83 84 86 84 81 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 93 96 93 88 87
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 24 21 22 22 19 4 5 5 7 9 11 11 11 13 15 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 6 4 6 11 12
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 1 0 0 0 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 2 1 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 3 3 4 3 2 4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 0 0 0 0
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 91 93 92 93 96 97 96 97 96 97 96 96 96 96 96 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 97 99 98 96 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 3 4 3 2 0 5 6 4 5 5 4 4 3 2 3 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 3 1 1 2 2

Kontakt