KOSTRA nøkkeltall

Eid - 1443 (Sogn og Fjordane)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eid Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,3 7,9 8,9 8,6 8,3 8,5 8,7 8,7 7,8 7,9 7,9 8,2 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,4 8,7 8,7 8,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 184 178 269 278 204 216 229 260 229 207 285 283 242 258 271 278 246 259 279 288 240 215 242 280
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 5,00 5,31 5,36 5,40 4,55 4,61 4,67 4,65 5,77 5,74 5,84 5,76 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 6,28 6,23 6,51 6,83
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 45 49 52 56 89 97 99 77 60 71 77 79 86 94 100 99 93 101 109 109 123 155 106 94
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 520 479 496 513 478 520 557 577 470 478 482 528 482 515 517 562 481 525 540 581 484 500 536 550
Herav utgifter til renhold (kr) kr 164 128 131 132 152 156 158 170 138 146 149 157 144 152 157 161 143 150 156 159 96 97 147 153
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 114 106 111 110 106 112 113 126 105 111 114 131 102 109 111 126 101 109 113 127 120 125 126 126
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt