KOSTRA nøkkeltall

Eid - 1443 (Sogn og Fjordane)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eid Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,3 7,9 8,9 8,6 8,4 8,3 8,5 8,7 8,7 8,1 7,8 7,9 7,9 8,2 8,3 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,4 8,7 8,7 8,9 8,7
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 184 178 269 278 333 204 216 229 260 290 229 207 285 283 305 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 240 215 242 280 297
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 5,00 5,31 5,36 5,40 5,45 4,55 4,61 4,67 4,65 4,74 5,77 5,74 5,84 5,76 5,71 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 6,28 6,23 6,51 6,83 5,79
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 45 49 52 56 58 89 97 99 77 88 60 71 77 79 83 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 123 155 106 94 105
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 520 479 496 513 500 478 520 557 577 585 470 478 482 528 569 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 484 500 536 550 672
Herav utgifter til renhold (kr) kr 164 128 131 132 129 152 156 158 170 175 138 146 149 157 169 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 96 97 147 153 198
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 114 106 111 110 114 106 112 113 126 144 105 111 114 131 134 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 120 125 126 126 147
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt