KOSTRA nøkkeltall

Deatnu - Tana - 2025 (Finnmark Finnmárku)

Befolkningsprofil

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Deatnu Tana Kostragruppe 03 Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Innbyggere (antall) antall 2 922 2 911 2 922 2 900 2 918 120 225 120 871 120 418 120 320 106 570 120 225 120 871 120 418 120 320 106 570 74 953 74 837 74 445 73 538 79 357 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 4 674 089 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 5 367 580 75 758 76 149 76 165 75 865 75 472 75 758 76 149 76 165 75 865 75 472
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 9,9 9,3 7,2 7,6 9,3 9,8 10,0 9,0 8,5 8,8 9,8 10,0 9,0 8,5 8,8 8,0 7,9 7,5 7,8 7,4 10,8 10,6 10,2 9,9 9,7 11,3 11,2 10,7 10,3 10,2 10,6 10,5 9,9 9,4 9,6 10,6 10,5 9,9 9,4 9,6
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 11,3 12,7 12,0 12,4 11,0 10,3 9,7 10,4 10,0 10,3 10,3 9,7 10,4 10,0 10,3 12,2 12,1 11,9 11,8 12,1 8,1 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 8,4 8,5 9,1 8,6 8,9 8,4 8,5 9,1 8,6 8,9
Netto innflytting (antall)1 antall 16 -1 25 -8 26 463 621 -294 78 -453 463 621 -294 78 -453 -126 196 -84 -613 -955 24 875 23 675 20 232 15 891 18 435 29 802 26 076 21 293 18 081 25 327 -16 238 -42 -367 -447 -16 238 -42 -367 -447
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 11,0 10,4 11,0 11,5 11,4 9,8 9,7 9,6 9,7 9,5 9,8 9,7 9,6 9,7 9,5 10,2 10,1 10,1 10,2 10,0 10,9 10,8 10,7 10,7 10,6 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 10,7 10,5 10,3 10,3 10,3 10,7 10,5 10,3 10,3 10,3
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 71,5 70,9 69,9 75,7 72,5 66,2 65,7 64,9 64,6 64,9 66,2 65,7 64,9 64,6 64,9 68,9 68,3 67,9 67,1 65,7 63,9 63,4 62,7 62,0 61,5 64,4 63,9 63,2 62,5 62,0 69,6 69,4 68,2 67,7 67,2 69,6 69,4 68,2 67,7 67,2
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 2,0 1,8 1,8 1,6 1,8 1,6 1,6 1,4 1,4 1,3 1,6 1,6 1,4 1,4 1,3 1,6 1,5 1,3 1,3 1,3 2,0 2,0 1,6 1,5 1,4 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 2,1 2,1 1,8 1,9 1,7 2,1 2,1 1,8 1,9 1,7
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 11,7 12,1 12,4 12,1 12,0 10,7 11,5 14,6 15,0 17,0 10,7 11,5 14,6 15,0 17,0 10,8 11,7 16,8 17,8 16,0 13,9 14,5 15,0 15,4 15,9 16,3 16,8 17,3 17,7 18,2 13,5 14,2 14,7 14,9 14,7 13,5 14,2 14,7 14,9 14,7
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,80 1,74 1,62 1,51 1,56 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,72 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,74 .. .. .. 1,80 1,74 .. .. ..
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt