KOSTRA nøkkeltall

Buskerud fylkeskommune

Tannhelsetjenesten

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Tannhelsetjenesten

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Buskerud fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Sør-Norge
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Barn og unge 1-18 år under tilsyn (prosent) prosent 97,5 100,9 97,8 98,1 98,1 98,3 100,0 97,6 98,6 86,5 98,1 99,7 97,6 98,4 87,7 97,5 99,5 97,8 98,0 97,5
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjonspleie under tilsyn (prosent) prosent 86,9 88,5 87,8 93,3 106,5 79,0 80,3 77,6 86,2 79,6 78,7 77,8 76,5 85,3 78,3 79,2 80,7 81,2 91,4 91,5
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie under tilsyn (prosent) prosent 43,2 40,9 42,1 37,7 39,3 32,2 33,8 32,0 28,1 23,0 31,4 33,3 31,4 27,5 22,6 35,8 35,9 36,3 31,5 28,7
Prioriterte personer undersøkt/behandlet (antall) antall 49 595 46 832 45 762 47 521 45 791 781 164 784 775 763 744 776 300 763 499 864 860 864 850 840 618 855 411 843 677 166 753 163 295 159 517 163 071 153 196
Andel 5-åringer uten karies (DMFT=0) (prosent) prosent 82,8 80,9 81,3 82,4 84,9 82,6 81,4 82,4 82,4 81,8 81,7 80,2 81,3 81,3 81,1 82,4 80,6 81,2 81,5 82,4
Andel 18-åringer med DMFT<4 (prosent) prosent 71,2 70,6 74,4 74,9 77,0 65,1 67,3 70,7 71,3 73,6 65,7 67,8 70,9 71,5 73,7 64,1 66,1 68,0 69,6 72,8
Andel 18-åringer med DMFT>9 (prosent) prosent 6,4 7,8 5,5 5,6 5,3 9,8 9,1 7,8 7,4 6,5 9,6 8,9 7,7 7,3 6,4 9,6 9,3 8,9 7,7 6,8
SIC-indeks for 12-åringer, gjennomsnittlig antall tenner med hull (antall) antall 2,40 2,39 2,38 2,27 1,87 2,30 2,60 2,30 2,20 2,30 2,60 2,60 2,60 2,50 2,30 .. .. .. .. ..
Netto driftsutgifter per innbygger (kr) kr 440,9 408,3 400,5 445,9 437,7 468,0 487,0 492,5 522,0 534,6 445,0 460,5 466,0 493,7 506,2 447,8 453,5 447,5 475,4 484,5
Avtalte tannlegeårsverk (uten spesialitet) per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 7,6 7,6 7,6 7,7 7,8 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,6 7,6 7,7 7,7 7,6 7,7 7,7 7,9 7,9
Avtalte tannlegespesialistårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8
Avtalte tannpleierårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 1,4 1,5 1,6 1,5 1,6 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6