KOSTRA nøkkeltall

Buskerud fylkeskommune

Regnskap

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Buskerud fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Sør-Norge
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,8 4,2 3,2 4,6 4,6 5,0 4,3 3,8 4,1 4,4 4,3 4,4 4,4 5,5 4,9 4,0
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,7 3,1 3,1 3,1 2,5 2,0 1,5 1,6 1,8 1,6 1,9 1,7 3,1 2,6 2,3 3,1
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 4,5 11,5 10,2 10,3 12,0 15,3 15,9 17,4 5,5 7,5 7,1 6,7 11,4 17,3 15,6 21,9
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 28,3 26,9 23,5 27,2 19,0 19,3 18,6 21,0 18,7 20,2 15,9 19,9 19,4 14,0 10,4 18,1
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 85,3 92,3 90,5 88,8 73,3 76,4 78,8 81,7 77,8 79,0 78,0 79,9 72,7 76,8 77,5 96,4
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 9 805 10 279 10 476 10 719 12 238 12 655 12 863 13 033 17 833 18 680 19 228 19 630 10 844 11 213 11 448 11 620
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 4,0 5,2 5,3 5,7 7,8 9,2 10,1 11,1 7,3 8,2 8,6 10,2 7,9 10,1 10,5 13,6
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 15,6 15,0 16,6 9,7 19,3 18,7 18,4 20,1 19,4 17,5 16,9 18,3 11,4 14,5 17,4 16,3
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 27,9 43,7 36,8 69,5 57,5 49,7 48,9 55,0 52,0 56,8 52,9 67,0 45,7 56,8 35,0 59,2

Kontakt