KOSTRA nøkkeltall

Buskerud fylkeskommune

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Buskerud fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Sør-Norge
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årsverk til planbehandling (årsverk) årsverk 5,0 4,2 4,5 6,5 6,0 262,0 254,0 241,6 247,8 205,2 271,8 265,0 253,4 263,2 205,2 72,4 59,8 63,0 59,0 56,4
Kommunale planer behandlet av fylkeskommunen (antall) antall 346 323 356 327 76 8 876 8 766 9 856 9 614 7 430 8 876 8 766 9 856 9 614 7 430 2 022 1 804 2 336 2 606 1 362
Dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven behandlet av fylkeskommunen (antall) antall 8 18 5 5 2 6 073 8 213 5 868 2 668 5 571 6 073 8 213 5 868 2 668 5 571 953 1 806 1 849 401 1 007
Arkeologiske registreringer (antall) antall 84 62 95 89 76 1 170 983 1 073 904 942 1 214 1 013 1 103 929 968 243 230 260 262 341
Andel av arkeologiske registreringer der det ble påvist ikke tidligere kjente kulturminner (prosent) prosent 21,0 37,0 40,0 46,0 34,0 35,6 41,8 41,6 40,4 39,1 34,9 40,3 40,4 39,5 38,9 35,8 34,6 42,6 37,0 25,4
Lokaliteter der fylkeskommunen har utført tiltak for tilrettelegging av automatisk freda kulturminner uten tilskudd fra Riksantikvaren (antall) antall 0 2 3 1 2 78 82 38 46 22 78 82 38 46 22 22 22 10 6 4
Andel av fylkeskommunens driftsutgifter som brukes på forvaltning av friluftsliv, vann og vassdrag, vilt og innlandsfisk, og kulturminner, prosent (prosent) prosent 248,4 175,5 180,3 185,6 203,0 373,5 341,6 335,8 349,5 367,8 .. .. .. .. .. 475,1 385,2 339,0 348,0 324,8

Kontakt