KOSTRA nøkkeltall

Buskerud fylkeskommune

Klima og energi

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Buskerud fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Sør-Norge
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,52 0,50 0,57 0,65 0,50 0,51 0,52 0,57 0,31 0,33 0,33 0,36 0,46 0,47 0,50 0,58
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 7 2 2 2 4 3 7 4 4 4 7 4 7 4 17 6
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 75 74 75 76 74 72 71 72 74 71 70 72 73 72 64 74
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 16 22 21 22 18 21 19 22 19 21 20 22 18 20 17 21
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 93 92 91 94 91 91 91 91 92 91 91 91 92 91 92 94
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 2 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 91,4 100,0 92,1 94,9 93,3 93,2 92,0 91,0 92,2 92,3 91,0 90,3 92,5 94,1 91,6 92,5
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 6 6 6 0 7 8 7 5 7 7 6 5 7 9 6 0
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 80 83 96 121 84 93 98 112 85 96 102 115 70 76 89 107
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 121 130 142 129 129 134 131 119 129 133 134 110 110 115 141 96

Kontakt