KOSTRA nøkkeltall

Buskerud fylkeskommune

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Buskerud fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Sør-Norge
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,52 0,50 0,57 0,65 0,59 0,50 0,51 0,52 0,57 0,54 0,31 0,33 0,33 0,36 0,33 0,46 0,47 0,50 0,58 0,54
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 7 2 2 2 1 4 3 7 4 6 4 4 7 4 7 7 4 17 6 5
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 75 74 75 76 79 74 72 71 72 70 74 71 70 72 69 73 72 64 74 72
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 16 22 21 22 20 18 21 19 22 22 19 21 20 22 22 18 20 17 21 24
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 93 92 91 94 96 91 91 91 91 93 92 91 91 91 93 92 91 92 94 95
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 2 2 2 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 2 2 2 0 0
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 91,4 100,0 92,1 94,9 97,0 93,3 93,2 92,0 91,0 92,9 92,2 92,3 91,0 90,3 91,6 92,5 94,1 91,6 92,5 95,0
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 6 6 6 0 0 7 8 7 5 4 7 7 6 5 4 7 9 6 0 0
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 80 83 96 121 117 84 93 98 112 110 85 96 102 115 111 70 76 89 107 101
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 121 130 142 129 122 129 134 131 119 118 129 133 134 110 121 110 115 141 96 92

Kontakt