KOSTRA nøkkeltall

Bremanger - 1438 (Sogn og Fjordane)

Kommunal vannforsyning

Oppdatert 15.06.2020.

Rettelogg for Kommunal vannforsyning

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bremanger Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Selvkostgrad (prosent) prosent 93 85 78 73 81 0 0 0 0 92 0 0 0 0 88 0 0 0 0 76 97 97 98 98 91 97 97 98 98 91 0 0 0 0 89
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr) kr 5 260 5 609 5 900 6 363 6 363 3 862 3 923 4 064 4 419 4 419 4 062 4 123 4 187 4 583 4 583 4 089 4 249 4 240 4 490 4 490 3 349 3 413 3 566 3 739 3 739 3 345 3 409 3 562 3 735 3 735 3 580 3 723 3 946 4 162 4 162
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 5,81 6,45 4,83 3,28 2,92 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,66 0,69 0,66 0,66 0,67 0,67 0,70 0,67 0,67 0,68 0,52 0,66 0,69 0,68 0,60
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent 100,0 38,9 93,5 93,5 100,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 98,0 99,0 98,7 98,7 99,4 98,3 99,2 98,9 98,9 99,5 99,2 93,9 86,7 99,1 99,9
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 28,5 18,5 20,4 20,4 21,2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 29,8 30,4 29,4 29,4 29,9 30,1 30,9 30,3 29,7 30,7 25,2 23,1 23,5 24,9 25,8

Kontakt